Wat is het maximumtarief voor roaming in Europa?


Het maximumtarief dat de operatoren mogen aanrekenen voor internationale roaming van in- en uitgaande gesprekken voor sms en voor mobiele data binnen de Europese landen is als volgt:

Maximumtarief vanaf 30 april 2016

Wat doet u? Wat betaalt u?  (inclusief btw)
vanaf 30 april 2016 
zelf mobiel bellen maximaal 6,05 eurocent per belminuut
bovenop de binnenlandse prijs
 gebeld worden op uw mobiel toestel maximaal 1,38 eurocent
voor een oproep binnen de EU
 een sms sturen maximaal 2,42 eurocent per sms
bovenop de binnenlandse prijs
 een sms ontvangen gratis
 surfen  maximaal 6,05 eurocent per megabyte data
bovenop de binnenlandse prijs


Wanneer de operator geen roamingtoeslag aanrekent, kan het tarief in sommige gevallen hoger uitvallen dan het vroegere Eurotarief.

Dit schema verduidelijkt de mogelijkheden :Het maximum roamingtarief is van toepassing indien:

 • u  klant bent bij een Belgische mobiele operator  (door abonnement of voorafbetaalde kaart) en
 • u met uw mobiel toestel belt, sms’t of surft vanuit een ander Europees land (zie verder) dan België en
 • u met uw mobiel toestel belt of sms’t binnen dat land of naar een ander Europees land.

 

Let op:  Het speelt geen rol of u mobiel telefoneert naar een vast of mobiel toestel.

 

Het maximum roamingtarief geldt NIET wanneer u 

 • telefoneert of sms’t vanuit België en u klant bent bij een Belgische mobiele operator;
 • telefoneert of sms’t vanuit een land dat niet deel uitmaakt van de Europese Unie (zie verder);
 • telefoneert vanop een vast toestel;
 • voor een ander tarief dan het  maximum tarief hebt gekozen (bijvoorbeeld voor een roamingbundel met een vooraf bepaald aantal belminuten).

 

In de toepassing van het maximum roamingtarief zijn er toch nog enkele zaken waar u als consument best voor oplet :

 • wanneer u bv. in Frankrijk op reis bent en u daar vanop uw “Belgische” gsm uw reisgenoot op zijn of haar “Belgische” gsm belt, dan betaalt u het maximum roamingtarief voor opbellen en uw reisgenoot het maximum roamingtarief voor het opgebeld worden.
 • uw operator kan er voor kiezen om een gesprek pas na 30 seconden aan te rekenen per seconde, ook wanneer hij verplicht is om het maximumtarief aan te rekenen. Dit betekent dat wanneer u na bijvoorbeeld 3 seconden inhaakt omdat u contact krijgt met een voice mail, u toch voor 30 seconden aangerekend kan worden.
 • wanneer u in het buitenland belt, sms’t of data stuurt naar een lokaal nummer, bijvoorbeeld om een taxi te bestellen of een restaurant te boeken, dan gebeurt dit ook via het systeem van internationale roaming.
 • Operatoren zijn niet verplicht om een toeslag voor roaming toe te passen. Zij mogen er ook voor opteren om de gewone binnenlandse tarieven toe te passen. Deze kunnen echter hoger zijn dan de maximum roamingtarieven.

Vanaf 15 juni 2017 mogen de telecomoperatoren in principe naast de nationale tarieven geen extra roamingkosten meer aanrekenen.

Dit betekent dat wanneer u een mobiele dienst gebruikt op verplaatsing in een land van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland), het toepasselijke tarief het nationale tarief zal zijn.

Het gebruik van roamingdiensten tegen nationaal tarief zal evenwel beperkt kunnen worden door een beleid van redelijk gebruik. Een gebruik dat niet overeenstemt met dat beleid van redelijk gebruik zal kunnen leiden tot de toepassing van bijkomende roamingkosten. Deze bijkomende kosten mogen dan niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

Wat doet u? Wat betaalt u? 
(inclusief btw)
 U belt zelf met uw gsm maximaal 6,05 eurocent per belminuut
naast het nationale tarief
 U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel maximaal 1,38 eurocent
voor een oproep binnen de EU
 U verstuurt een sms maximaal 2,42 eurocent per sms
naast het nationale tarief
 U ontvangt een sms Geen toeslag mogelijk 
 U surft op het internet maximaal 6,05 eurocent per megabyte data
naast het nationale tarief

De eventuele toepassing van een beleid van redelijk gebruik, alsook de reikwijdte daarvan, zullen variëren naargelang van de operatoren.

Wanneer u binnenkomt in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland), dan is uw operator verplicht u bepaalde informatie te verstrekken via een berichtensysteem, zoals het feit dat hij een beleid van redelijk gebruik hanteert, en wat daarvan de voorwaarden zijn.

Het is ook mogelijk dat uw operator een afwijking heeft verkregen waardoor hij na 15 juni 2017 nog altijd bijkomende roamingkosten mag aanrekenen. Mocht dat geval zich voordoen dan zal de operator u vooraf inlichten over de toepasselijke voorwaarden en tarieven.