Prepaidkaarten - Risico voor fraude

Van welk soort van fraude kan ik slachtoffer zijn?

Er moet bijzonder worden opgelet voor een derde die zou kunnen proberen zich voor te doen als uw operator, uw identificatiegegevens en -documenten te vragen en u nadeel te berokkenen (deze gegevens en documenten misbruiken, oproep met toeslag, enz.).

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die onwettig (kunnen) zijn:

  • men vraagt u een code mee te delen (bijvoorbeeld de pincode van uw identiteitskaart) of een wachtwoord;
  • u wordt telefonisch gecontacteerd en de beller vraagt u om hem uw persoonsgegevens mee te delen;
  • u wordt gecontacteerd via de telefoon of per sms, en het nummer is verborgen of buitenlands;
  • u wordt gecontacteerd (via de telefoon, per sms, op uw voicemail, via e-mail, enz.) en u wordt uitgenodigd om terug te bellen of een sms te versturen naar een buitenlands betaalnummer of nummer met toeslag;
  • er wordt u gevraagd zich te identificeren volgens een identificatiemethode die niet gemeld is door uw operator;
  • u wordt uitgenodigd om verbinding te maken met een onbeveiligde website (“http://” in plaats van “https://”) of waarvan de domeinnaam niet onder een officiële site van uw operator valt.

Wat te doen om fraude te voorkomen?

Blijf waakzaam en verzendt nooit uw persoonsgegevens als u niet zeker bent dat uw gesprekspartner wel degelijk uw operator is of een persoon die voor diens rekening optreedt, zoals een verkooppunt. In geval van twijfel neemt u direct contact op met uw operator via een van de informatiekanalen waarover u beschikt: zijn website, zijn telefonische permanentie of zijn officiële verkooppunten.

Wees voorzichtig wanneer u uw pincode en wachtwoord worden gevraagd. Vergewis u ervan dat de persoon/de tool die deze gegevens vraagt daadwerkelijk verbonden is aan de operator en dat deze vraag enkel wordt gesteld voor de identificatie van de klant.

Ik ben mijn prepaid kaart verloren of die is gestolen. Wat moet ik doen?

U moet uw operator zo snel mogelijk inlichten (binnen de 24 uur) van de diefstal of het verlies van deze prepaid kaart. De operator zal uw kaart dan onbruikbaar maken.