Prepaidkaarten - In welke gevallen dient men zich te identificeren?

1. Ik heb een prepaid kaart gekocht vóór 17 december 2016. Wat moet ik doen?

Als u vóór 17 december 2016 een prepaid kaart hebt gekocht en u zich niet hebt geïdentificeerd bij de aankoop van die kaart, zult u dat alsnog moeten doen.

Raadpleeg de website van uw operator om te weten hoe u zich praktisch dient te identificeren.

Ontvangt u van uw operator geen uitnodiging om u te identificeren, dan betekent dit dat hij u reeds heeft weten te identificeren. Dan hoeft u niets te doen.

Als u zich niet identificeert binnen de termijn die is vastgesteld door de operator (die moet voorafgaan aan 7 juni 2017), dan moet deze volgens de wet uw aansluiting verbreken, zonder dat u voor die verbreking wordt vergoed.

2. Ik wens een prepaid kaart te kopen vanaf 17 december 2016. Wat moet ik doen?

Uw operator zal uw prepaid kaart pas mogen activeren (d.w.z. bruikbaar maken) nadat hij uw identiteit heeft vastgesteld.

Hij zal de kaart niet mogen activeren als hij een anomalie of een fout in verband met uw identiteit vaststelt.

3. Wat moet ik doen als mijn operator me opnieuw vraagt me te identificeren?

De reglementering schrijft voor dat u zich moet identificeren telkens wanneer de operator u dat vraagt. Het is mogelijk dat uw operator u vraagt om zich opnieuw te identificeren, bijvoorbeeld omdat hij een anomalie met uw identificatie heeft vastgesteld.

4. Ik ben verhuisd of mijn identiteitskaart is veranderd. Moet ik me opnieuw identificeren?

Nee, dat is niet nodig.