Prepaidkaarten - Waarop slaat de nieuwe reglementering?

1. Wat verandert er?

Een nieuwe reglementering voert de verplichting in dat de gebruikers van bestaande of toekomstige prepaid kaarten waarmee mobiele elektronische-communicatiediensten kunnen worden gebruikt (telefoneren, op het internet gaan, sms’en versturen, enz.) geïdentificeerd moeten worden. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld.

2. Geldt de nieuwe reglementering ook voor de prepaid kaarten van buitenlandse operatoren die in België worden verkocht?

Ja.