Verwante inhoud

Op wie kan ik een beroep doen om mijn aangetekende zendingen te distribueren?

bpost is als aanbieder van de universele dienst verplicht de dienst van aangetekende zendingen aan te bieden op het gehele grondgebied. Andere operatoren mogen eveneens brievenpostdiensten leveren maar moeten hiervoor een vergunning aanvragen aan het BIPT. De ondernemingen die momenteel vergunninghouder zijn worden opgelijst in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2013.

Om te weten wat de precieze reikwijdte van hun aanbod is (diensten, geografische dekking, verdeelfrequentie, …), gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen.