Verwante inhoud

Ik ben ontevreden over de dienstverlening van bpost of een andere postale dienstverlener – waar kan ik klacht indienen?

In eerste instantie wordt klacht neergelegd bij de betrokken postoperator.

Indien het resultaat hiervan onbevredigend is, kan de Ombudsdienst voor de postsector ingeschakeld worden door het indienen van een schriftelijke klacht. Dit kan:

  • per brief, gefrankeerd als gewone zending, gericht aan Ombudsdienst voor de postsector - Koningsstraat 97 bus 15, 1000 Brussel;
  • per fax: 02 221 02 44;
  • per e-mail: info@omps.be
  • via het webformulier.

Anonieme klachten worden niet aanvaard.