Een contract verbreken

Samengevat komt het hierop neer:

 

Contract van bepaalde duur

Contract van onbepaalde duur

Maximumlooptijd

24 maanden
(12 maanden altijd mogelijk).

 

Gratis verbreking

- Op het einde;

- Na zes maanden.

Op de datum die u wenst.

Betalende verbreking

Vóór zes maanden

Vergoeding: maximaal het aantal maanden van het abonnement die nog te betalen zijn tot het einde van de 6e maand

Nooit (ook niet in geval een "gratis" of “voordelig” toestel aan het abonnement gekoppeld was).

Indien u een “gratis” of “voordelig” toestel hebt ontvangen (gsm, tablet, modem, decoder)

Restwaarde van het toestel (volgens de tabel van lineaire terugbetaling), indien u nog niet aan het einde van het contact was.

Niets. U moet eventueel het toestel terugbezorgen aan de operator.

Hoe de opzegging van een contract aan te kondigen

Schriftelijk: brief (eventueel e-mail of sms indien mogelijk gemaakt door de operator).

Schriftelijk: brief (eventueel e-mail of sms indien mogelijk gemaakt door de operator).

Wanneer zet de operator de dienst stop?

Op het moment dat u kiest, voor zover technisch mogelijk.

De operator bevestigt schriftelijk de stopzetting van de dienst aan zijn voormalige abonnee.

Op het moment dat u kiest, voor zover technisch mogelijk.

De operator bevestigt schriftelijk de stopzetting van de dienst aan zijn voormalige abonnee.

Meer in detail:

Indien u een contract van onbepaalde duur hebt kunt u dat te allen tijde gratis opzeggen.

U kunt zelf de einddatum van uw contract kiezen en deze schriftelijk aan uw operator melden. Hieronder vindt u voorbeeldbrieven om een contract op te zeggen.

U kunt beslissen om onmiddellijk uw contract te beëindigen en uw operator daar van op de hoogte te brengen (via een brief of via sms of e-mail indien de operator daar een specifiek nummer of adres voor ter beschikking stelt).

De operator moet de dienst zo snel als technisch mogelijk stopzetten. De operator moet u een schriftelijke bevestiging sturen van de stopzetting van het contract.

Indien u een contract van bepaalde duur hebt kunt u dat gratis opzeggen na zes maanden.

U mag een contract van bepaalde duur opzeggen vóórdat een termijn van zes maanden is verstreken, maar dan kan de operator van u een opzeggingsvergoeding eisen. Deze vergoeding stemt zo goed mogelijk overeen met het bedrag van het abonnement dat u zou moeten betalen indien u het contract tot het einde van de zesde maand had behouden.

Opgelet: indien u gratis of tegen een verminderde prijs een toestel of apparaat hebt gekregen als deel van het aanbod van bepaalde duur waarop u hebt ingetekend, kan de operator een bijkomende vergoeding eisen. Deze vergoeding stemt overeen met wat het toestel volgens een terugbetalingstabel gevoegd bij uw contract nog waard is op het moment van opzegging van het contract.

Inderdaad: wanneer u een contract van bepaalde duur sluit en u in het kader van dat contract van de operator gratis of tegen een verminderde prijs een toestel krijgt, moet de operator u een terugbetalingstabel bezorgen waarin de restwaarde van het toestel wordt weergegeven per maand van het contract: deze waarde moet dezelfde zijn voor elke maand van het contract. Die tabel moet bij uw contract worden gevoegd.

Bijvoorbeeld: u hebt een contract van 12 maanden genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.

De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:

 Maand    Restwaarde   
0 € 120
1 € 110
2 € 100
€ 90
4 € 80
5 € 70
6 € 60
7 € 50
8 € 40
9 € 30
10 € 20
11 € 10
12 € 0

U beslist het contract te verbreken na 8 maanden.

De operator kan van u een vergoeding eisen van € 40.