Dekkingskaarten voor vaste breedbandtoegang

 

 

Vaste dekking verstrekt door de operatoren

Proximus, SFR (voordien Numéricable), Telenet, en VOO hebben vaste netwerken aangelegd in België. Ze baten deze netwerken uit om diensten voor breedbandtoegang, vaste telefonie en televisie te verstrekken. Het BIPT heeft bij deze vier operatoren informatie verzameld over de dekking van hun netwerk om de dekking van vaste breedbandtoegang in kaart te brengen.

De hieronder gepubliceerde dekkingskaart geeft aldus een overzicht van de dekking inzake vaste breedbandtoegang door alle actieve operatoren op de Belgische markt. Ze verschaft ook nuttige informatie aan de Belgische en Europese overheidsinstanties over de graad van uitrol van de netwerken. Aan de hand van de kaart kunnen met name de niet of weinig bediende "witte zones" worden gelokaliseerd.

De dekkingskaart toont, op het niveau van de deelgemeenten, het percentage van woningen dat kan worden aangesloten op de breedbandtoegangsdienst afhankelijk van de verschillende downloadsnelheden (1, 30, 60 en 100 Mbps). Er zijn 2.664 deelgemeenten, die ei zo na overeenstemmen met de voormalige Belgische gemeenten van voor de fusie in 1976.

Het is mogelijk dat delen die op de kaart in dezelfde kleur verschijnen, in werkelijkheid een erg verschillend aantal woningen (en dus aansluitbare woningen) hebben. Dit is verbonden aan het feit dat de kaart niet het aantal maar wel het percentage aansluitbare woningen illustreert. Daarom kan een deel een relatief hoog aantal aansluitbare woningen tellen in vergelijking met een ander deel die op de kaart in dezelfde kleur verschijnt. Bovendien is de oppervlakte van de delen niet proportioneel met het aantal woningen. Dat betekent dat twee even grote delen een erg verschillend aantal woningen kunnen hebben.

In België bedragen de percentages aansluitbare woningen in totaal 99,96% (1 Mbps), 93,6% (30 Mbps), 91,9% (60 Mbps) en 91,1% (100 Mbps). Gelet op deze percentages kan ervan worden uitgegaan dat de delen die op de kaart lichtgroen zijn, in werkelijkheid een betrekkelijk laag aantal woningen tellen. Deze hoge dekkingspercentages maken met name dat België op de tweede plaats staat in de Europese rangschikking wat betreft dekking met 30 Mbps op het hele grondgebied en op de vijfde plaats wat betreft het standaarddekkingspercentage in landelijke gebieden.

Internettoegang is ook mogelijk via 3G of 4G via de mobiele netwerken van de operatoren. In de praktijk bedragen de bitsnelheden ongeveer enkele tientallen Mbps naargelang van het aantal gebruikers. De dekking van de mobiele netwerken in België is toegankelijk in het mobiele deel van de atlas

Tot slot zijn de diensten voor breedbandtoegang ook in het hele land toegankelijk via de satelliettechnologie na installatie van een antenne. De bitsnelheid die door de operator wordt geboden, kan tot 20 Mbps gaan en de abonnementskosten zijn gelijk aan een ADSL-toegang.

Opbouw van de kaart

Het is het Nationaal Geografisch Instituut dat het Belgische grondgebied in deelgemeenten heeft onderverdeeld. De vaste operatoren hebben per deelgemeente en per downloadsnelheid (1, 30, 60 en 100 Mbps) aan het BIPT het aantal woningen meegedeeld die kunnen worden aangesloten. Het BIPT heeft vervolgens het aantal aansluitbare woningen (geleverd door de FOD Economie) gedeeld door het aantal bewoonbare woningen om het percentage van aansluitbare woningen te berekenen. Ten slotte werd het cijfermateriaal bijeengevoegd voor alle operatoren om een gezamenlijke dekking per deelgemeente te berekenen. Daartoe houdt het BIPT rekening met het maximumaantal aansluitbare woningen onder de verschillende operatoren per deelgemeente. De gekozen aanpak is dus conservatief, omdat er geen rekening wordt gehouden met de complementariteit van de dekking van de netwerken (met in de werkelijkheid woningen die aansluitbaar zijn door maar één operator en andere die verschillende aansluitingen hebben).

Alternatieve operatoren

In België worden de vaste diensten niet alleen aangeboden door de vier operatoren van vaste netwerken maar ook door een aantal concurrerende operatoren of door commerciële partners. Deze laatsten gebruiken momenteel het netwerk van Proximus, Telenet of VOO om hun diensten aan te bieden.

Aan de hand van de volgende lijst kan worden nagegaan welk netwerk elk van deze aanbieders gebruikt:

  • Proximus: EDPnet, Billi, EVONET Belgium N.V., Scarlet en United Telecom,
  • Telenet: Orange (Ex-Mobistar)
  • VOO: Orange (Ex-Mobistar)