Niet-universele postdiensten

Geadresseerde zendingen die niet vallen binnen de gewichtsgrenzen van de universele dienst (2 kg voor brieven, geadresseerde publiciteit, kranten en tijdschriften – 10 kg voor postpakketten en 20 kg voor pakjes afkomstig uit andere lidstaten) worden aangezien als niet universele postzendingen

Ongeacht het gewicht van de zendingen, zijn postdiensten duidelijk verschillend van de universele dienst en vallen ze aldus niet binnen de werkingssfeer van de universele dienst indien zij minstens aan de volgende kenmerken beantwoorden:

  • de individualisering van de postzendingen waarbij iedere postzending apart geregistreerd wordt zodra deze in behandeling wordt genomen op het moment van de ophaling. De postzending wordt op een geïndividualiseerde manier gevolgd tijdens het hele traject;

  • de postdienst maakt het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst tussen de afzender en de aanbieder waarin minimaal afspraken werden gemaakt over het tijdstip van ophaling en distributie, het tarief, de distributiegarantie, het geïndividualiseerde volgen van de postzending en de burgerlijke aansprakelijkheid.