Aangetekende zendingen

Een aangetekende zending waarborgt op forfaitaire basis de risico's van verlies, diefstal of beschadiging. De afzender krijgt een bewijs van afgifte en kan, op zijn verzoek, een bewijs ontvangen van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

Wie deze dienst wenst te leveren dient een vergunning aan te vragen