Zendingen met aangegeven waarde

Bij een zending met aangegeven waarde wordt de waarde van uw binnenlandse aangetekende zending verzekerd. De zending wordt tegen aftekening aan de geadresseerde of zijn volmachthebber overhandigd.