Vergunningen

Om een vergunning te verkrijgen moet een aanvraag worden ingediend bij het BIPT via het formulier hieronder.

Er worden verschillende vergunningen afgegeven voor:

  • Binnenschepen;
  • Pleziervaartuigen;
  • Vissersschepen;
  • Koopvaardij.


Het BIPT is enkel bevoegd voor de vaartuigen die zijn ingeschreven in België.