Easy Switch

Easy switch is een procedure die werd ingevoerd om het veranderen van operator gemakkelijker te maken wanneer u ten minste over een internettoegangsdienst of een televisiedienst beschikt.
 

De procedure zal van toepassing zijn vanaf 1 juli 2017. Ze wordt geregeld door het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van de vastelijndiensten en de aanbiedingen van bundels in de elektronische-communicatiesector (B.S. van 22-09-2016).

 • Easy switch maakt het gemakkelijker om van vaste operator te veranderen. De procedure is standaard van toepassing maar u kunt uitdrukkelijk vragen om er geen gebruik van te maken. De nieuwe operator ontvangt een mandaat dat hem in staat stelt om de verandering van operator in uw plaats te regelen; u hoeft enkel te preciseren of u uw nummer wenst te behouden (inclusief uw mobiel nummer indien dat samen met vaste diensten wordt aangeboden). 

 • Easy switch beperkt de duur van dienstonderbreking: de nieuwe operator neemt contact met de operator bij wie u weggaat zodra hij klaar is om u de gevraagde diensten te verstrekken; hij regelt de stopzetting van de diensten en de opzegging van het contract bij de donoroperator. De dienstonderbreking is dus minimaal.

 • Easy switch beperkt de risico’s van dubbele facturering; de donoroperator moet stoppen met u zijn diensten te factureren uiterlijk op het einde van de dag die volgt op de dag dat hij werd ingelicht over uw overstap naar een andere operator. 

 • Easy switch preciseert de informatie die de operator ter beschikking moet stellen van de gebruikers om het veranderen van operator gemakkelijker te maken; Easy switch verbetert de identificatie van de abonnee en de diensten en vergemakkelijkt een bezoek van de technicus meer bepaald door de operator te verplichten om u tijdspannes van maximaal een halve dag voor te stellen;

 • Easy switch stelt u in staat om de datum van opzegging te kiezen en, indien u dat wenst, de diensten gedurende een tijd bij beide operatoren geactiveerd te houden; in dat laatste geval zal de donoroperator u blijven factureren voor de diensten tot op de vastgelegde datum.

 • Easy switch organiseert de vergoeding van de consument indien het geplande bezoek van de technicus niet plaatsvindt.

 

Maar

 • indien het bezoek van een technicus nodig is, zult u hem toegang moeten verlenen tot de installatie en dus misschien vakantie moeten nemen op een afgesproken tijdstip;

 • indien u een modem of een decoder had bij uw vorige operator, moet u deze waarschijnlijk teruggeven;

 • indien u diensten had bij verscheidene operatoren, zult u een aantal daarvan zelf moeten opzeggen: de “Easy switch”-procedure betreft slechts één donoroperator (de operator bij wie u weggaat) en één recipiëntoperator (de operator naar wie u gaat);

 • indien u enkel voor televisie van operator wenst te veranderen maar niet voor internet of omgekeerd (gedeeltelijke migratie), is de “Easy switch”-procedure niet van toepassing;

 • indien u verhuist en niet van operator verandert, is de “Easy switch”-procedure niet van toepassing;

 • de “Easy switch”-procedure stelt u niet vrij van betaling van de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de operator bij wie u weggaat.