Werken bij het BIPT


Het BIPT doet een beroep op de diensten van SELOR voor de aanwerving van zowel statutairen als contractueel personeel.