Werken bij het BIPT


Het BIPT doet een beroep op de diensten van Selor voor de aanwerving van zowel statutairen als contractueel personeel.

Op 27 April werd een selectie gepubliceerd voor de werving van een Franstalig statutair burgerlijk ingenieur (m/v/x) voor de dienst Controles - NCS van het BIPT. U vindt meer informatie hierover op de website van Selor met als referentie 'AFE18003 – Ingénieur civil (m/f/x) pour le service Contrôles (NCS) de l’IBPT’.