Lopende raadplegingen

Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen

Raadpleging betreffende het ontwerp van besluit betreffende de gebruiksrechten van Inmarsat Ventures ltd voor complementaire grondcomponenten

Raadpleging op vraag van de Minister met betrekking tot een voorontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1 §1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektornische communicatie

Raadpleging inzake het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot radio-interfaces C01 (01 tot 10), C02 (01 tot 08), C03 (01 tot 04), C04 (01 tot 09) en C05 (01 en 02)Recentste publicaties

> Alle publicaties