Arrest van het hof van beroep van Brussel van 22 maart 2017 ter akteneming van de intrekking van Proximus van zijn verzoek om schorsing en nietigverklaring tegen het besluit van het BIPT tot goedkeuring en publicatie van het bestek "One Time Fees" en "Isla Repair” nr. 2016/APA/OTF

Type
Geschillen

Publicatiedatum
10-04-2017

Datum
10-04-2017

Document downloaden