Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Verzoekschrift hoger beroep van Telenet-Tecteo Bidco tegen het Besluit van de Raad van het BIPT van 28 juni 2013 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Telenet-Tecteo Bidco wegens het niet naleven van artikel 4§1 van het Koninklijk Besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie en het opleggen van een termijn om een einde te maken aan het niet

Eindarrest van 19 juni 2013 betreffende het beroep tegen de Beslissing van de Raad van het BIPT dd 13 november 2008 "Ingebrekestelling wegens het nalaten het meedelen van de vereiste financiële informatie teneinde de ombudsbijdrage te berekenen conform art 45ter van de wet 21 maart 1991

Besluit van 12 juni 2013 betreffende het beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 20 juli 2011 met betrekking tot de conventionele tarieven van bpost voor het jaar 2010

Verzoekschrift tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 5 april 2013 betreffende de weigering aan Telenet-Tecteo Bidco van uitstel voor het commerciële aanbod van de 3G-dienst uiterlijk 15 januari 2013 en van uitstel voor de dekkingsniveaus van de Belgische bevolking na 3, 4 en 5 jaar na de kennisgeving van de 3G-vergunning

Arrest van 30 mei 2013 betreffende het beroep tegen het besluit van de Raad van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt 7