Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Verzoekschrift van Belgacom in beroep tegen de beslissing van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische communicatiesector (CRC) van 18 december 2014 houdende vernieuwing en correctie van de beslissing van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de breedbandmarkten

Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 december 2014 betreffende het burgerlijk beroep van Proximus tot terugvordering van de rechten voor de 2G-vergunning na de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie door de wet van 15 maart 2010

Arrest van 3 december 2014 betreffende de vordering van Belgacom tegen de beslissing van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) van 1 juli 2011 met betrekking tot de analyse van de breedbandmarkten

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 12 november 2014 betreffende de vordering van Telenet tot nietigverklaring van de beslissing van de Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector (CRC) van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Arrest van het Brusselse hof van beroep van 24 september 2014 over het besluit van de Raad van 29 juni 2010 met betrekking tot de definitie van de markten, de analyse van de mededingingsvoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor markt 7: gespreksafgifte