Lastenboek ‘One Time Fees’ en ‘Isla Repair’

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
29-08-2016

Datum
29-08-2016

Deze opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van een opdracht tot begeleiding van het BIPT bij de uitoefening van zijn controlebevoegdheid inzake de enige heffingen (“one-time-fees”) en de heffing voor huur “Isla Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO, BROBA en WBA VDSL2. Zijn rol bestaat er dus in om de kostenmodellen die overeenstemmen met de bedoelde heffingen te analyseren om na te gaan of de taken waaruit het bestaat (en dus de kosten die het met zich brengt) daadwerkelijk verband houden met de verstrekking van een doeltreffende dienstverlening door Proximus. Meer in het bijzonder zal de inschrijver de operationele parameters van een geheel van technische taken evalueren en zal hij hun niveau van efficiëntie analyseren.

Openingsdatum: De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats in de lokalen van het BIPT, Ellipse Building, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel op donderdag 27 oktober 2016 om 10.00 u.

Document downloaden (ZIP 0.91 MB)