Mededeling van de Raad van het BIPT van 13 januari 2016 met betrekking tot de BIPT-opvolgingsaudit van het externe Belex-meetsysteem van bpost voor de controle van de verzendingstermijnen van de binnenlandse prioritaire stukpost briefwisseling en de binnenlandse niet-prioritaire stukpost briefwisseling en het interne meetsysteem van bpost voor de binnenlandse aangetekende stukpost zendingen en de binnenlandse stukpost postpakketten

Type
Mededeling

Publicatiedatum
18-01-2016

Datum
18-01-2016

Conform het beheerscontract en de secundaire wetgeving (het KB tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991) controleert het BIPT de onderstaande meetinstrumenten die gebruikt worden om de verzendingstermijnen van de volgende vier diensten te meten, die deel uitmaken van het kleingebruikerspakket: - de binnenlandse prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse niet-prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse aangetekende stukpostzendingen; - de binnenlandse stukpost-postpakketten. PwC was belast met het uitvoeren van de audit van de postale meetsystemen.

Document downloaden (PDF 0.44 MB)