Lopende raadplegingen

Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om schadelijke storingen te vermijden en die opgelegd worden aan de 700 MHz-operatoren> Alle publicaties