Lopende raadplegingen

Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van het Ontwerp van Besluit van de Raad van het BIPT van dag maand jaar aangaande de technische karakteristieken van richtantennes in de mobiele netwerken

Raadpleging inzake het ontwerp van besluit van de Raad met betrekking tot radio-interfaces B01 (9, 19, 35, 37 en 38), B04-15, B06-24, B07-04, B16-01 en B17 (04 en 05) en de opheffing van radio-interface B12-05

Raadpleging betreffende de draadloze microfoons en andere PMSE-apparatuur in de band 470-862 MHz voor gebruik vanaf 1 januari 2020

Ontwerp van besluit betreffende de radio-interfaces voor de digitale straalverbindingen> Alle publicaties