Advies van de Raad van het BIPT van 23 maart 2017 m.b.t. het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat het gebruikspatroon betreft (DOC 54 2140/1)

Type
Advies

Publicatiedatum
12-04-2017

Datum
12-04-2017

In dit advies aan de Minister kan het BIPT het doel van het voorliggende wetsontwerp onderschrijven, met name een correcte invulling van de gegevens in de tariefsimulator zodat de consument op basis van een reëel verbruik zijn keuze kan maken. Het BIPT wijst echter ook op specifieke gevaren die dit wetsontwerp met zich kan meebrengen, met name de kosten van implementatie en beveiliging, de proportionaliteit van de betreffende wetgeving en de risico’s ten aanzien van kleinere operatoren.

Document downloaden (PDF 0.17 MB)