Besluit van de Raad van het BIPT van 23 augustus 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan EDPnet wegens het niet naleven van artikel 111/3, §§ 1 en 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
31-03-2017

Datum
31-03-2017

Het BIPT beslist EDPnet een administratieve boete op te leggen omdat deze operator in een aantal gevallen klanten verhindert om hun contract op te zeggen op het ogenblik dat zij dat wensen en een opzegvergoeding factureert.

Document downloaden (PDF 0.93 MB)