Besluit van de Raad van het BIPT van 4 november 2016 inzake het vertrouwelijk karakter van het besluit van de Raad van het BIPT van 23 augustus 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan EDPnet wegens het niet naleven van artikel 111/3, §§ 1 en 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
31-03-2017

Datum
31-03-2017

Het BIPT aanvaardt dat omzetcijfer en het percentage om de boete te berekenen in dit geval confidentieel zijn. Voor de overige elementen van het besluit ziet het BIPT niet in en geeft EDPnet ook niet aan in welke zin deze beschouwd kunnen worden als confidentieel, d.w.z. als ondernemings- en fabricagegegevens die essentieel zijn voor EDPnet.

Document downloaden (PDF 0.58 MB)