Nota aan de heer Alexander De Croo Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post met betrekking tot een evaluatie van de informatiefiches in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Type
Mededeling

Publicatiedatum
24-05-2017

Datum
24-05-2017

In deze nota evalueert het BIPT het bestaande systeem van informatiefiches en formuleert het een aantal concrete voorstellen. 

Document downloaden (PDF 0.31 MB)