Raadpleging op vraag van de Minister met betrekking tot een voorontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1 §1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektornische communicatie

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
09-05-2018

Reageren tot
08-06-2018

Sluitingsdatum
09-06-2018

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 8 juni 2018

Werkwijze om te antwoorden:

Aan: consultation.sg@bipt.be
Onderwerp: “CONSULT-2018-B5”
Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste adviseur (02 226 87 57)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.
Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.23 MB)