Raadpleging over een ontwerpwetsartikel op vraag van de Minister

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
18-01-2017

Reageren tot
16-02-2017

Sluitingsdatum
17-02-2017

Raadpleging van de Raad van het BIPT van 17 januari 2017 op het verzoek van de vice-eersteminister en de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post betreffende een ontwerpwetsartikel aangaande de maatregelen om het tarief van nummers die betalingsdienstgebruikers toelaten hun betaalinstrument te blokkeren in overeenstemming te brengen met de tariefprincipes van het Wetboek van economisch recht. 

Antwoordtermijn: tot 16 februari 2017

Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be

Betreft: "CONSULT-2017-A2"

Document downloaden (PDF 0.16 MB)