Ibpt -> Consumenten -> Radio 20 meeste recente toevoegingen Mon, 11 Dec 2017 23:53:07 +0100 Zend_Feed_Writer 1.11.11 (http://framework.zend.com) http://bipt.be Tarieven 2018 Fri, 01 Dec 2017 15:03:00 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken/tarieven-2018 http://bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken/tarieven-2018 De QR-code van mijn sticker is onleesbaar. Wat moet ik doen? U moet vragen om die te vervangen aan de dienst Vergunningen, schriftelijk of via een mail naar radiovergunningen@bipt.be

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:59:21 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/231-de-qr-code-van-mijn-sticker-is-onleesbaar-wat-moet-ik-doen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/231-de-qr-code-van-mijn-sticker-is-onleesbaar-wat-moet-ik-doen U moet vragen om die te vervangen aan de dienst Vergunningen, schriftelijk of via een mail naar radiovergunningen@bipt.be

]]>
Ik heb materiaal gehuurd om tijdens een evenement de communicatie te verzorgen; ben ik verplicht om de stickers op de stations te kleven met het risico dat ik problemen krijg met mijn leverancier? Nee, maar de stickers moeten zich wel in de nabijheid van de toestellen bevinden om ze in geval van controle aan de bevoegde autoriteiten te kunnen laten zien.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:57:53 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/230-ik-heb-materiaal-gehuurd-om-tijdens-een-evenement-de-communicatie-te-verzorgen-ben-ik-verplicht-om-de-stickers-op-de-stations-te-kleven-met-het-risico-dat-ik-problemen-krijg-met-mijn-leverancier http://bipt.be/nl/consumenten/faq/230-ik-heb-materiaal-gehuurd-om-tijdens-een-evenement-de-communicatie-te-verzorgen-ben-ik-verplicht-om-de-stickers-op-de-stations-te-kleven-met-het-risico-dat-ik-problemen-krijg-met-mijn-leverancier Nee, maar de stickers moeten zich wel in de nabijheid van de toestellen bevinden om ze in geval van controle aan de bevoegde autoriteiten te kunnen laten zien.

]]>
Ik schrijf vier versleten stations af en vervang ze door andere. Wat moet ik met mijn stickers doen? Uw oude stickers die in onbruik zijn geraakt, zullen worden vervangen door vier stickers met een nieuw identificatienummer.

U moet ons de nummers van afgeschreven stickers meedelen.

Daarom raden wij u aan om een database bij te houden waarin de nummers van stickers gelinkt worden aan uw toestellen.

 

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:55:54 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/229-ik-schrijf-vier-versleten-stations-af-en-vervang-ze-door-andere-wat-moet-ik-met-mijn-stickers-doen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/229-ik-schrijf-vier-versleten-stations-af-en-vervang-ze-door-andere-wat-moet-ik-met-mijn-stickers-doen Uw oude stickers die in onbruik zijn geraakt, zullen worden vervangen door vier stickers met een nieuw identificatienummer.

U moet ons de nummers van afgeschreven stickers meedelen.

Daarom raden wij u aan om een database bij te houden waarin de nummers van stickers gelinkt worden aan uw toestellen.

 

]]>
Mijn stickers zijn verloren/beschadigd. Kan ik duplicaten krijgen? De vergunning is uniek dankzij het identificatienummer ervan.

Omdat het BIPT geen duplicaten verstrekt, kunnen u in geval van verlies of beschadiging nieuwe stickers worden toegestuurd.

De aanvraag kan via de post of per e-mail worden gedaan op het adres: licencesradio@bipt.be.

De vervanging van de stickers brengt kosten met zich die overeenkomen met 50% van he]]> Fri, 24 Nov 2017 12:53:22 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/228-mijn-stickers-zijn-verloren-beschadigd-kan-ik-duplicaten-krijgen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/228-mijn-stickers-zijn-verloren-beschadigd-kan-ik-duplicaten-krijgen De vergunning is uniek dankzij het identificatienummer ervan.

Omdat het BIPT geen duplicaten verstrekt, kunnen u in geval van verlies of beschadiging nieuwe stickers worden toegestuurd.

De aanvraag kan via de post of per e-mail worden gedaan op het adres: licencesradio@bipt.be.

De vervanging van de stickers brengt kosten met zich die overeenkomen met 50% van he]]> Hoeveel kost een houdersvergunning in 2017? Het dossierrecht bedraagt 37,95 euro en het recht voor al het materiaal 15,18 euro.

Elk jaar worden deze bedragen op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:49:49 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/227-hoeveel-kost-een-houdersvergunning-in-2017 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/227-hoeveel-kost-een-houdersvergunning-in-2017 Het dossierrecht bedraagt 37,95 euro en het recht voor al het materiaal 15,18 euro.

Elk jaar worden deze bedragen op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

]]>
Mijn deelname aan een evenement waarvoor ik een recht heb betaald, kan misschien niet doorgaan. Kan ik een terugbetaling krijgen? Als u het BIPT voor de datum van het evenement verwittigt, moeten alleen nog de dossierkosten worden betaald.

Voor het bedrag van het recht wordt een creditnota opgesteld.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:46:34 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/226-mijn-deelname-aan-een-evenement-waarvoor-ik-een-recht-heb-betaald-kan-misschien-niet-doorgaan-kan-ik-een-terugbetaling-krijgen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/226-mijn-deelname-aan-een-evenement-waarvoor-ik-een-recht-heb-betaald-kan-misschien-niet-doorgaan-kan-ik-een-terugbetaling-krijgen Als u het BIPT voor de datum van het evenement verwittigt, moeten alleen nog de dossierkosten worden betaald.

Voor het bedrag van het recht wordt een creditnota opgesteld.

]]>
Krijg ik een deel van het betaalde recht terugbetaald wanneer ik mijn netwerk buiten werking stel? Ja, de begonnen maand blijft verschuldigd, maar er wordt een creditnota opgesteld vanaf de maand die volgt op die van de melding van de buitengebruikstelling.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:44:29 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/225-krijg-ik-een-deel-van-het-betaalde-recht-terugbetaald-wanneer-ik-mijn-netwerk-buiten-werking-stel http://bipt.be/nl/consumenten/faq/225-krijg-ik-een-deel-van-het-betaalde-recht-terugbetaald-wanneer-ik-mijn-netwerk-buiten-werking-stel Ja, de begonnen maand blijft verschuldigd, maar er wordt een creditnota opgesteld vanaf de maand die volgt op die van de melding van de buitengebruikstelling.

]]>
Zijn de kosten voor het tijdelijke gebruik van een netwerk dezelfde als voor een permanent netwerk? Het dossierrecht is identiek. Het recht wordt berekend naar rato van de dagen van gebruik met een minimum van 30 dagen.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:42:37 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/224-zijn-de-kosten-voor-het-tijdelijke-gebruik-van-een-netwerk-dezelfde-als-voor-een-permanent-netwerk http://bipt.be/nl/consumenten/faq/224-zijn-de-kosten-voor-het-tijdelijke-gebruik-van-een-netwerk-dezelfde-als-voor-een-permanent-netwerk Het dossierrecht is identiek. Het recht wordt berekend naar rato van de dagen van gebruik met een minimum van 30 dagen.

]]>
Is het dossierrecht van toepassing op elke aanvraag? Zijn er dossierkosten wanneer ik de samenstelling van mijn netwerk verander? Het dossierrecht is van toepassing voor elke nieuwe aanvraag voor het gebruik van een radiocommunicatienetwerk.

Een wijziging van de vergunning brengt kosten met zich die overeenkomen met 50% van het dossierrecht.

]]>
Fri, 24 Nov 2017 12:00:06 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/223-is-het-dossierrecht-van-toepassing-op-elke-aanvraag-zijn-er-dossierkosten-wanneer-ik-de-samenstelling-van-mijn-netwerk-verander http://bipt.be/nl/consumenten/faq/223-is-het-dossierrecht-van-toepassing-op-elke-aanvraag-zijn-er-dossierkosten-wanneer-ik-de-samenstelling-van-mijn-netwerk-verander Het dossierrecht is van toepassing voor elke nieuwe aanvraag voor het gebruik van een radiocommunicatienetwerk.

Een wijziging van de vergunning brengt kosten met zich die overeenkomen met 50% van het dossierrecht.

]]>
Wat zijn de kosten voor het gebruik van een privaat radiocommunicatienetwerk binnen de grenzen van mijn onderneming/industrieterrein?
 • Voor het dossierrecht zal een vast bedrag verschuldigd zijn van 151,79 euro in 2017.
  • Bezit het toestel een conformiteitsverklaring, dan is het gebruik van dit toestel van vergunning vrijgesteld.
  ]]>
  Fri, 24 Nov 2017 10:59:41 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/219-ik-moet-tests-verrichten-voor-het-gebruik-van-de-radars-voor-in-de-auto-in-de-band-van-76-tot-81-ghz-met-de-standaardnormen-hoe-doe-ik-dat http://bipt.be/nl/consumenten/faq/219-ik-moet-tests-verrichten-voor-het-gebruik-van-de-radars-voor-in-de-auto-in-de-band-van-76-tot-81-ghz-met-de-standaardnormen-hoe-doe-ik-dat
 • Indien het toestel wordt getest en nog geen conformiteitsverklaring heeft, is het gebruik van dit toestel aan een vergunning onderworpen.
  • Bezit het toestel een conformiteitsverklaring, dan is het gebruik van dit toestel van vergunning vrijgesteld.
  ]]>
  Ik wil in mijn voertuig een CB-toestel installeren. Wat moet ik doen? Sedert 1 januari 2010 zijn het gebruik en/of het houden van een CB-toestel vrijgesteld van vergunning, voor zover het CB-toestel voldoet aan de Belgische normen. 

  ]]>
  Fri, 24 Nov 2017 10:55:22 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/218-ik-wil-in-mijn-voertuig-een-cb-toestel-installeren-wat-moet-ik-doen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/218-ik-wil-in-mijn-voertuig-een-cb-toestel-installeren-wat-moet-ik-doen Sedert 1 januari 2010 zijn het gebruik en/of het houden van een CB-toestel vrijgesteld van vergunning, voor zover het CB-toestel voldoet aan de Belgische normen. 

  ]]>
  Mag ik op het Belgische grondgebied tests uitvoeren met een toestel dat geen CE-kenteken heeft? Ja, maar voor alle toestellen zonder CE-kenteken die gebruikt worden voor tests is een voorafgaande vergunning nodig. Dat document is beschikbaar op het volgende adres:
  http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken/mobiele-netten

  ]]> Fri, 24 Nov 2017 10:50:57 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/217-mag-ik-op-het-belgische-grondgebied-tests-uitvoeren-met-een-toestel-dat-geen-ce-kenteken-heeft http://bipt.be/nl/consumenten/faq/217-mag-ik-op-het-belgische-grondgebied-tests-uitvoeren-met-een-toestel-dat-geen-ce-kenteken-heeft Ja, maar voor alle toestellen zonder CE-kenteken die gebruikt worden voor tests is een voorafgaande vergunning nodig. Dat document is beschikbaar op het volgende adres: http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken/mobiele-netten

  ]]>
  Mag ik een gps van het type Garmin Astro 100 gebruiken om mijn hond te volgen tijdens de jacht op wild? Ja, dergelijke gps’en mogen worden gebruikt voor zover het serienummer vermeld is op de site: http://www8.garmin.com/astro-legal/

  Het gebruik van dat materiaal moet gedekt zijn door een vergunning, die u kunt verkrijgen als u het formulier correct hebt ingevuld dat beschikbaar is op het adres: http://www8.garmin.com/astro-legal/

  Het gebruik van dat materiaal moet gedekt zijn door een vergunning, die u kunt verkrijgen als u het formulier correct hebt ingevuld dat beschikbaar is op het adres: http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/micro

  De frequentiebanden waarvoor geen vergunnin]]> Fri, 24 Nov 2017 10:40:11 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/215-wat-is-de-procedure-om-het-gebruik-van-frequenties-voor-microfoons-tijdens-een-concert-aan-te-geven-moeten-specifieke-frequenties-worden-gereserveerd-of-enkel-een-aantal-frequenties-in-de-desbetre http://bipt.be/nl/consumenten/faq/215-wat-is-de-procedure-om-het-gebruik-van-frequenties-voor-microfoons-tijdens-een-concert-aan-te-geven-moeten-specifieke-frequenties-worden-gereserveerd-of-enkel-een-aantal-frequenties-in-de-desbetre Er wordt een frequentieband toegewezen. De lijst van de al dan niet toegestane frequenties in de betrokken regio, vindt u hier: http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/micro

  De frequentiebanden waarvoor geen vergunnin]]> Mag ik PMR-446-toestellen gebruiken voor de beveiliging van mijn werf? Ja, maar het is niet aangeraden.

  PMR-toestellen kunnen immers vrij worden gebruikt. Een andere gebruiker zou dus op dezelfde frequentie kunnen uitzenden als die welke u hebt geselecteerd, wat kan leiden tot hinder of een werkelijke verstoring van uw verbindingen.

  ]]>
  Fri, 24 Nov 2017 10:35:55 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/214-mag-ik-pmr-446-toestellen-gebruiken-voor-de-beveiliging-van-mijn-werf http://bipt.be/nl/consumenten/faq/214-mag-ik-pmr-446-toestellen-gebruiken-voor-de-beveiliging-van-mijn-werf Ja, maar het is niet aangeraden.

  PMR-toestellen kunnen immers vrij worden gebruikt. Een andere gebruiker zou dus op dezelfde frequentie kunnen uitzenden als die welke u hebt geselecteerd, wat kan leiden tot hinder of een werkelijke verstoring van uw verbindingen.

  ]]>
  Mag ik mijn professionele walkietalkies programmeren op de frequenties van de PMR-446-toestellen? Neen, de vrijstelling van vergunning voor PMR-446-toestellen geldt enkel voor die apparatuur.

  ]]>
  Thu, 23 Nov 2017 16:17:09 +0100 http://bipt.be/nl/consumenten/faq/213-mag-ik-mijn-professionele-walkietalkies-programmeren-op-de-frequenties-van-de-pmr-446-toestellen http://bipt.be/nl/consumenten/faq/213-mag-ik-mijn-professionele-walkietalkies-programmeren-op-de-frequenties-van-de-pmr-446-toestellen Neen, de vrijstelling van vergunning voor PMR-446-toestellen geldt enkel voor die apparatuur.

  ]]>