Radiostoringen kunnen de goede werking van zend- en/of ontvangtoestellen hinderen en onmogelijk maken.

Binnen het BIPT is de NCS (Nationale dienst voor de controle op het spectrum) belast met het "toezicht op de radiogolven" in de ruime zin van het woord.

Voor welke storingen kan ik terecht bij de NCS?

  • storingen op de radioverbindingen van bedrijven, politiediensten, hulpdiensten, radioamateurs, CB’ers, afstandsbediening voor schaalmodellen, …
  • storingen op maritieme en luchtvaartradioverbindingen;
  • alle types van storingen ondervonden in radioapparatuur (babyfoon, afstandsbediening garagepoort, …) ;
  • onderzoek naar de oorzaak van radiostoringen bij de ontvangst van radio- en tv-uitzendingen, doorgaans op verzoek van de bevoegde gemeenschap.

Wat met telefoonstoringen?

Storingen op telefoontoestellen dienen in eerste instantie gemeld te worden bij uw telefoonoperator. Ingeval het instraling betreft door een erkende omroepzender kan de operator een filter in het toestel installeren om de storingen te elimineren.

Hoe kan ik een storing melden?

Storingen kunnen telefonisch (maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur), per post, fax of e-mail gemeld worden. 

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - NCS
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel

E-mail 

Tel: 02  226 88 01
Fax: 02  226 88 02

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het meldingsformulier.

Ik ondervind storingen bij de ontvangst van een radio- of televisie-uitzending of ik word gestoord door de uitzendingen van een lokale of regionale radio- of televisiezender. Richt ik me tot het BIPT hiervoor?

De Gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor radio- en televisieomroep. 

Klachten in verband met storingen van landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, met andere woorden de FM-radiozenders en de televisiezenders, kunnen aan de gemeenschapsregulator worden gericht. 

De gemeenschappen kunnen het BIPT echter vragen om technische controles uit te voeren. 

  • De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft tot doel de mediawetgeving te doen naleven binnen de Vlaamse Gemeenschap, om een einde te maken aan geschillen inzake de mediaregelgeving en om media-erkenningen en -vergunningen uit te reiken, conform de regelgeving. 
  • Voor de Duitstalige Gemeenschap wordt de regulering van de audiovisuele sector uitgeoefend door Medienrat.
  • De Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA - Hoge Raad voor de audiovisuele media) is dan weer de onafhankelijke administratieve overheid belast met de regulering van de audiovisuele sector van de Federatie Brussel-Wallonië.

Organisatie van de NCS

De directie en de administratieve diensten bevinden zich in de centrale zetel van het BIPT, Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. 

Vijf technische centra, verspreid over het nationale grondgebied, voeren controles uit op het terrein. Deze centra zijn gelegen te Luik, Anderlecht, Gent en Antwerpen. De dienst telt in totaal 50 technici met een doorgedreven specialisatie. Alle diensten zijn uitgerust met hoogtechnologisch materiaal. 

Om in geval van overtreding van de radiowetgeving onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen nemen, beschikken de technici van de NCS over een mandaat van officier van gerechtelijke politie. Hun bevoegdheid wordt bepaald in de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van het BIPT.

Naar boven