Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Opnieuw groei in de elektronische-communicatiesector in 2015

  Publicaties › Persbericht -
  Vandaag publiceerde het BIPT de jaarlijkse statistieken die betrekking hebben op de telecomsector in 2015. Uit de algemene marktcontext blijkt dat de telecommarkt in 2015 globaal groeide met 2,4%: op de televisiemarkt stegen de inkomsten met 4,9%, de mobiele markt groeide met 2,9% en op de vaste markt beperkte de omzetgroei zich tot 1%.
 • FAQ

  Wat is Easy Switch?

  Easy Switch is een procedure die werd ingevoerd om het veranderen van operator gemakkelijker te maken wanneer u ten minste over een internettoegangsdienst of een televisiedienst beschikt.

  De Easy Switch procedure wordt geregeld door het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van de vastelijndiensten en de aanbiedingen van bundels in de elektronische-communicatiesector.

   

  Wat doet Easy Switch? 

  • Easy Switch maakt het gemakkelijker om van vaste operator te veranderen. De procedure is standaard van toepassing maar u kunt uitdrukkelijk vragen om er geen gebruik van te maken. In dit laatste geval moet u zelf de opzeg doen van het contract bij uw ouder operator. 
  • Als u de Easy Switch procedure gebruikt, geeft u uw nieuwe operator toestemming om in uw plaats de verandering van operator te regelen en dus ook het oude contract op te zeggen.
  • U moet enkel duidelijk maken of u uw nummer wenst over te dragen (ook uw mobiel nummer indien dat wordt aangeboden bij de vaste diensten) of wenst te schrappen. Als u niks aangeeft, zal het nummer bij uw oude operator blijven (maar uw contract en/of prijs kunnen veranderen).
   Bij sommige operatoren is het niet mogelijk om een nummer te behouden zonder internettoegang te houden. Dus als u niks zegt over wat er met uw nummers moet gebeuren, riskeert u het nummer te verliezen.
   Vraag dit dus na!

  Waarom Easy Switch gebruiken?

  • Easy Switch beperkt de duur van de dienstonderbreking: de nieuwe operator neemt contact met de operator bij wie u weggaat zodra hij klaar is om u de gevraagde diensten te verstrekken. Hij regelt de stopzetting van de diensten en de opzegging van het contract bij de operator die u verlaat. 
  • Easy Switch beperkt de risico’s van dubbele facturering. De operator bij wie u weggaat moet uiterlijk op het einde van de dag die volgt op de dag dat hij werd ingelicht over uw overstap, stoppen met zijn diensten aan u te factureren.

   

  Waar moet ik op letten vooraleer ik beslis?

  • Kijk na of u er nog een contract met een vaste looptijd loopt bij uw oude operator. Als dat contract minder dan 6 maanden oud is, kan uw oude operator u verplichten om opzegvergoedingen te betalen.Deze zijn geplafonneerd tot maximum de abonnementsgelden die u zou moeten betalen tot aan de 6de maand van het contract. 
  • Kijk ook na of de operator u een toestel in koppelverkoop verkocht. Als dat zo is, dan kan hij u een restwaarde van dat toestel aanrekenen. Die restwaarde moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. Na 24 maanden mag een operator u nooit een vergoeding voor het toestel aanrekenen.

   

  Wat moet ik aan mijn nieuwe operator laten weten? 

  • Uw klantennummer bij uw vroegere operator;
  • De “Easy Switch ID” bij uw vroegere operator :
   Deze code (een reeks van cijfers en/of letters) vindt u:
   - online op uw klantenpagina;
   - op uw factuur en
   - op de brief of in de mail ter verwelkoming bij een nieuwe operator vanaf 1 juli 2017.
  • Of u gedurende 18 maanden uw mailadres wil behouden dat de naam bevat van de aanbieder die u verlaat.
   Bij sommige operatoren houdt u het mailadres automatisch, zonder dat u daarom vraagt. Zoek dit uit bij uw operator.
  • Het of de vaste of mobiele nummer(s) die u wilt overdragen of annuleren bij uw oude operator
  • Eventueel de datum tot wanneer u de diensten actief wil houden bij de operator bij wie u weggaat, terwijl de diensten bij uw nieuwe operator al geactiveerd zijn.
   Dit is bijvoorbeeld handig als u verhuist én van operator verandert.
   U hebt steeds het recht om de datum van opzegging te kiezen en, als u wil, de diensten gedurende een tijd bij beide operatoren geactiveerd te houden. In dat laatste geval zal de operator bij wie u weggaat u blijven factureren voor de diensten tot op de vastgelegde datum.

   

  Welke rechten heb ik nog bij het veranderen van vaste operator? 

  Afspraak binnen een tijdsblok van een halve dag

  Als een bezoek van de technicus nodig is, hebt u recht om een afspraak te maken binnen tijdspannes van maximaal een halve dag. Zo moet u geen hele dag verlof nemen.

  Vergoeding voor een gemiste afspraak

  Als de technicus niet is komen opdagen op het afgesproken tijdstip, heeft u als consument recht op een vergoeding van € 10 per gemiste afspraak. Eis deze vergoeding uw nieuwe operator. Ook al weet u of vermoed u dat de fout bij een andere leverancier ligt.

   

  Wat moet ik nog doen als ik een Easy Switch heb gevraagd? 

  • Als het bezoek van een technicus nodig is, zal u hem toegang moeten geven tot de installatie en dus misschien vakantie moeten nemen op een afgesproken tijdstip. 
  • Als u een modem of een decoder had bij uw vorige operator, moet u deze waarschijnlijk teruggeven.

   

  Wanneer kan ik Easy Switch niet gebruiken? 

  • Als u een tariefplan voor professionelen heeft
  • Als u enkel voor televisie van operator wenst te veranderen maar niet voor internet of omgekeerd (gedeeltelijke migratie).
   U moet dan zelf de diensten opzeggen bij de operator die u verlaat.
  • Als u verhuist en bij dezelfde operator blijft, is de “easy switch”-procedure ook niet van toepassing. 

   

  Wanneer is Easy Switch maar gedeeltelijk van toepassing? 

  • Als u diensten heeft bij verschillende operatoren.
   De “Easy Switch”-procedure kan maar aangevraagd worden voor de overstap van één van de operatoren bij wie u weggaat naar de operator naar wie u gaat. De andere diensten moet u zelf opzeggen.

 • FAQ

  Je hebt een e-mailadres zonder domeinnaam van jouw huidige telecomoperator

  Bijvoorbeeld: je hebt je eigen domeinnaam (jan@desmet) of je gebruikt een Gmail-, Hotmail-, Yahoo-adres, enz. Zo’n e-mailadres kan je altijd behouden.

   

  Je hebt een e-mailadres met domeinnaam van jouw huidige telecomoperator

  Bijvoorbeeld: jan.desmet@skynet.be, jan.desmet@telenet.be ...

  Je kunt dat e-mailadres nog gedurende 18 maanden houden. Dat is gratis maar je moet dit wel voor het eind van je abonnement aanvragen. Tijdens die periode deel je zelf je nieuwe mailadres mee aan jouw kennissen. Jouw operator moet je een van de volgende opties bieden:

  • je oude e-mailadres blijven gebruiken gedurende 18 maanden.
  • je oude mailadres onmiddellijk afsluiten en gedurende 18 maanden de mails die naar het oude adres verstuurd zijn, doorsturen naar je nieuwe e-mailadres.

 • BIPT legt Lycamobile boete op wegens het niet naleven van de roaming-regels

  Publicaties › Persbericht -
 • Marktenhof vernietigt BIPT-besluit betreffende wholesaletarieven voor vast-gespreksafgiftediensten

  Publicaties › Persbericht -
 • Het BIPT stelt voor om de universele dienst op gebied van elektronische communicatie te moderniseren

  Publicaties › Persbericht -
  Brussel, 26 februari 2013 – Het BIPT heeft, overeenkomstig zijn nieuwe bevoegdheden uit de nieuwe telecomwet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, een grondige analyse gemaakt om van de aspecten “universele dienst” van de markt voor elektronische communicatie (telefooncellen, inlichtingendienst en telefoongidsen) om de levering ervan te moderniseren.
 • BIPT Consumentenenquête toont snelle evolutie van het gebruik van telecomdiensten

  Publicaties › Persbericht -
 • Het BIPT verlengt de termijn voor het indienen van de kandidaturen voor het bekomen van bijkomend spectrum voor 4G

  Publicaties › Persbericht -
  Brussel, 19 maart 2020– Op 20 februari 2020 lanceerde het BIPT een oproep tot kandidaatstelling voor de toewijzing van het nog vrije spectrum van de 4G-frequentieband op 2,6 GHz. Wegens de maatregelen die genomen werden op nationaal vlak tegen de verdere verspreiding van het coronavirus wordt de limietdatum voor de indiending van de kandidaturen verlengd tot vrijdag 15 mei 2020, 10h00
 • De verzoeken tot vernietiging van de BIPT-regulering van de tarieven voor gespreksafgifte op mobiele netwerken worden ten gronde verworpen, maar het hof van beroep vraagt notificatie aan de gemeenschapsregulatoren

  Publicaties › Persbericht -
  De verzoeken tot vernietiging van de BIPT-regulering van de tarieven voor gespreksafgifte op mobiele netwerken worden ten gronde verworpen, maar het hof van beroep vraagt notificatie aan de gemeenschapsregulatoren
 • Het hof van beroep van Brussel verwerpt het schorsingsverzoek van Brutélé/Tecteo en Numéricable tegen de opening van de kabel

  Publicaties › Persbericht -
  Het hof van beroep van Brussel verwerpt het schorsingsverzoek van Brutélé/Tecteo en Numéricable tegen de opening van de kabel

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven