• FAQ

  Neen, je hebt de keuze. 

  Met het sociaal internetaanbod krijg je toegang tot vast internet aan een tarief van 19 euro per maand (of 40 euro voor een bundel). In het sociaal internetaanbod zit 150GB aan data en een snelheid van minstens 30Mbps. Voldoet dit niet aan je behoeften, dan kan je je oud sociaal tarief, bestaande uit een korting van maximaal 11.5 euro op je telecomfactuur, behouden.

  Let wel, ga je in op het sociaal internetaanbod, dan kan je later niet opnieuw een aanvraag doen voor een sociale korting (“oud” sociaal tarief) op een gewoon telecom abonnement. Controleer dus voordat je overstapt of het sociaal internetaanbod aansluit bij de behoeften van jouw huishouden.

 • FAQ

  Je behoudt de korting tenzij je je in één van volgende situaties bevindt:

  1. je voldoet niet langer aan de voorwaarden ;
  2. je hebt je contract of je tariefplan gewijzigd bij dezelfde operator;
  3. je bent van operator veranderd;
  4. je bent verhuisd waardoor vast internet niet meer op hetzelfde adres geleverd wordt;
  5. je operator verkoopt het tariefplan waarop je een sociaal korting hebt niet meer.

 • FAQ

  Afhankelijk van de situatie van de begunstigde moeten een of meer van de volgende documenten worden verstrekt: 

  • een kopie van het jongste "Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen", dat elk jaar door de FOD Financiën wordt opgestuurd, voor alle personen ouder dan 18 jaar die gedomicilieerd zijn op het adres van de begunstigde;
  • een attest van ontvangst van kinderbijslag, verkregen bij het kinderbijslagfonds;
  • een attest waarop vermeld is dat de begunstigde voor meer dan 66% gehandicapt is; dat attest is te verkrijgen bij de FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap of bij het ziekenfonds;
  • een attest van gezinssamenstelling, die te verkrijgen is bij het gemeentebestuur (dienst Bevolking) van de begunstigde;
  • een kopie van de beslissing (van de vrederechter of van de jeugdrechtbank) waaruit blijkt dat zijn/haar kleinkinderen bij gerechtelijke beslissing aan de begunstigde zijn toevertrouwd;
  • een kopie van een OCMW-attest waaruit blijkt dat de begunstigde het leefloon geniet op basis van de wet van 26 mei 2002;
  • een attest van een keel-, neus- en oorspecialist met audiogram volgens hetwelk het gehoorverlies ten minste 70 dB bedraagt voor het beste oor;
  • een attest van een keel-, neus- en oorspecialist volgens hetwelk bij de begunstigde een laryngectomie is uitgevoerd;
  • een attest van de DG Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid volgens hetwelk de begunstigde een militaire oorlogsblinde is.

 • FAQ

  De kortingen zijn vastgelegd in artikel 38 van de bijlage 1 bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

  In de volgende tabel worden verschillende hypothesen samengevat:

  Categorieën van begunstigden Enige korting bij de installatie Maandelijkse kortingen
    Aansluiting op de vaste telefoon Abonnement Gesprekken (vast, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement) Totaal van de kortingen (max. per maand)
  65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden 50% van de normale prijs Vast, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. € 8,4) € 3,1* € 11,5
  Ontvanger van een leefloon  / Internet : 40 %
  (max. € 8,4)
  € 3,1

  € 11, 5 (indien internet)

  of € 3,1

  * NB: als u het abonnement en de communicatie aan twee verschillende operatoren betaalt, verleent alleen de operator die de communicatie levert een korting op de gesprekken voor maximaal € 11,5.

 • FAQ

  Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen@bipt.be met je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer alsook een kopie van beide zijden van je identiteitskaart en een foto in het formaat van een pasfoto (op witte achtergrond).

  Voor het jaar 2024 bedraagt de inschrijvingskost € 37,59 en zijn niet terugbetaalbaar. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of op vertoon van een medisch attest kunnen de inschrijvingskost éénmalig voor een andere datum worden gebruikt.

  Voor het SRC-examen voeg je ook nog een attest van SRC-opleiding toe van een erkend opleidingscentrum. Opgelet: dat attest is maar een jaar geldig. Na de uiterste datum zal het attest niet meer worden aanvaard.

  Onze dienst zal met je contact opnemen om examendatums voor te stellen. Na registratie van jouw aanvraag zal je een bevestigingsmail ontvangen waarin informatie wordt meegedeeld in verband met betaling en andere zaken.
  Inschrijven kan tot twee weken voor de datum van het examen en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

 • BIPT publiceert een update van de studie over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België

  Publicaties › Persbericht -
  De operatoren blijven inspanningen leveren om het verbruik en de CO2-uitstoot nog verder te verminderen.
 • Mededeling van 19 december 2023 over de studie betreffende de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT publiceert een update over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de evolutie van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de afvalverwerking van de voorbije 5 jaar.
 • Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2024

  Publicaties › Raadpleging -
  Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2024
 • BIPT legt Telenet een boete op van 1 miljoen euro

  Publicaties › Persbericht -
  Het BIPT legt Telenet een boete op van € 1.000.000 omdat de operator in zijn verkooppunten Easy Switch als vereenvoudigde overstapprocedure voor abonnees niet aanbiedt als standaardprocedure en daardoor de verplichtingen inzake Easy Switch niet nakomt.
 • Besluit van 19 december 2023 inzake de radio-interfaces inzake de draadloze microfoons, reportageverbindingen, DECTapparatuur, satellietgrondstations en professionele drone-afstandsbedieningen

  Publicaties › Besluit -
  Dit besluit stelt de radio-interfaces vast voor draadloze microfoons, reportageverbindingen, DECT-apparatuur, satellietgrondstations en professionele-droneafstandsbedieningen.
Naar boven