• Mededeling van 24 april 2024 betreffende de evolutie van de prijs van vaste en convergente residentiële telecomdiensten van de afgelopen vijf jaar (van 2019 tot 2024)

  Publicaties › Mededeling -
  Deze mededeling actualiseert de evolutie van de residentiële prijzen van vast internet en bundels, door deze in kaart te brengen tot januari 2024 en meer bepaald de minimale prijs die particulieren moeten betalen om te voorzien in specifieke telecombehoeften.
 • 5G-uitrol in België: in kaart brengen en kwaliteit van de netwerken

  Publicaties › Persbericht -
  Het BIPT publiceert 5G-dekkingskaarten waarin de vooruitgang van de operatoren wordt opgetekend en de rol van 5G bij de compensatie van de verzadiging van de 4G-netwerken wordt benadrukt. De operatoren rollen 5G in België geleidelijk uit.
 • FAQ

  OPGELET:

  Eerste situatie: 65-plussers

  Samenvatting van de voorwaarden

  Ouder zijn dan 65 jaar:

  In dat geval moet bovendien aan twee andere voorwaarden worden voldaan:

  1. Alleen wonen of samenwonen met een of meer personen die ouder zijn dan 60 jaar. Bovendien is het mogelijk om samen te wonen met zijn kinderen of kleinkinderen. De kleinkinderen moeten in dat geval wees zijn die beide ouders hebben verloren of bij een gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd.
  2. Over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. 

  Tweede situatie: handicap

  Samenvatting van de voorwaarden

  Minstens 66% gehandicapt zijn: bij een administratieve of gerechtelijke beslissing erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of arbeidsongeschikt, door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of als persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten, ofwel door het ziekenfonds erkend zijn als meer dan 66% invalide.

  In dat geval moet ook nog aan drie andere voorwaarden worden voldaan:

  1. ouder zijn dan 18 EN
  2. alleen wonen
   of samenwonen
   -    met maximaal twee personen
   -    hetzij met bloed- of  aanverwanten van de 1e of de 2e graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, stiefouders, stiefkinderen) EN
  3. over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg.

  Derde situatie: leefloon

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een leefloon genieten krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Vierde situatie: gehoorverlies

  Samenvatting van de voorwaarden
  Aan een gehoorverlies van ten minste 70 dB lijden voor het beste oor of samenwonen met een kind of kleinkind dat lijdt aan een gehoorverlies van 70 dB voor het beste oor.

  Vijfde situatie: laryngectomie

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan.

  Zesde situatie: militaire oorlogsblinden

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een militaire oorlogsblinde zijn.

   

 • FAQ

  Per huishouden kan maar één sociale korting/sociaal internetaanbod in gebruik genomen worden.

  Zolang jij de sociale korting op jouw telecomfactuur blijft genieten kan jouw gezinslid geen sociaal internetaanbod krijgen.

  Controleer dus voordat je overstapt of het sociale internetaanbod aansluit bij de behoeften van jouw huishouden.

 • FAQ

  Mogelijk kom je in aanmerking voor het sociaal internetaanbod.

  Beantwoord je niet aan de toekenningsvoorwaarden of vind je het sociaal internetaanbod niet interessant?
  Kijk dan op bestetarief.be, de telecom tariefvergelijker van de overheid, na welk telecom tariefplan wel aan jouw behoeften voldoet en eventueel voor jou voordeliger is. Je vindt er alle telecom tariefplannen beschikbaar op de markt, gerangschikt van goedkoop naar duurder.

 • FAQ

  Neen, ook al is uw verdere persoonlijke situatie niet gewijzigd, als het abonnement waarop de sociale korting rust beëindigd wordt om over te stappen naar een ander tariefplan – al dan niet bij dezelfde operator – kan je na 01/03/2024 geen sociale korting op je nieuwe tariefplan meer krijgen. 

  Indien je aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod voldoet kan je dit desgevallend bij een aanbieder aanvragen.

  Beantwoord je niet aan de toekenningsvoorwaarden of vind je het sociaal internetaanbod niet interessant?
  Kijk dan op bestetarief.be, de telecom tariefvergelijker van de overheid, na welk telecom tariefplan wel aan jouw behoeften voldoet en eventueel voor jou voordeliger is. Je vindt er alle telecom tariefplannen beschikbaar op de markt, gerangschikt van goedkoop naar duurder.

 • FAQ

  Neen, ook al is uw verdere persoonlijke situatie niet gewijzigd, als het leveringsadres van vast internet wijzigt door een verhuis komt er een einde aan het “oud” sociaal tarief.

  Indien je aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod voldoet kan je dit desgevallend bij een aanbieder aanvragen.

  Beantwoord je niet aan de toekenningsvoorwaarden of vind je het sociaal internetaanbod niet interessant?
  Kijk dan op bestetarief.be, de telecom tariefvergelijker van de overheid, na welk telecom tariefplan wel aan jouw behoeften voldoet en eventueel voor jou voordeliger is. Je vindt er alle telecom tariefplannen beschikbaar op de markt, gerangschikt van goedkoop naar duurder.

 • FAQ

  Dit kan.

  Als je denkt aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod te voldoen:

  1. kijk je na of de kenmerken van het sociaal internetaanbod van jouw operator (of een andere operator) van vast internet voldoen aan jouw behoeften;
  2. indien dit het geval is, doe je de aanvraag bij een aanbieder van het sociaal internetaanbod van jouw keuze;
  3. deze speelt jouw aanvraag door naar de FOD Economie die de toekenningsvoorwaarden controleert.

  Opgelet, eens je je abonnement waarop de sociale korting  (“oud” sociaal tarief) rust hebt opgezegd, ben je deze korting definitief kwijt. Na 01/03/2024 kunnen enkel nog aanvragen voor het sociaal internetaanbod ingediend worden.

 • FAQ

  Neen, je kan niet gelijktijdig van beide formules gebruik maken.

  Wie wil genieten van het nieuw sociaal internetaanbod:

  • moet aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod voldoen.
   Opgelet, deze verschillen van de toekenningsvoorwaarden van de sociale korting op de telecomfactuur die kon aangevraagd worden tot 01/03/2024 (“oud” sociaal tarief);
  • geniet niet reeds binnen het gezin van een “oud” sociaal tarief.

 • FAQ

  Neen, je hebt de keuze. 

  Met het sociaal internetaanbod krijg je toegang tot vast internet aan een tarief van 19 euro per maand (of 40 euro voor een bundel). In het sociaal internetaanbod zit 150GB aan data en een snelheid van minstens 30Mbps. Voldoet dit niet aan je behoeften, dan kan je je oud sociaal tarief, bestaande uit een korting van maximaal 11.5 euro op je telecomfactuur, behouden.

  Let wel, ga je in op het sociaal internetaanbod, dan kan je later niet opnieuw een aanvraag doen voor een sociale korting (“oud” sociaal tarief) op een gewoon telecom abonnement. Controleer dus voordat je overstapt of het sociaal internetaanbod aansluit bij de behoeften van jouw huishouden.

Naar boven