Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Om zijn opdrachten uit te voeren, beschikt het BIPT over verschillende actiemiddelen:

  • het neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen inhouden voor natuurlijke personen en ondernemingen;
  • het kan administratieve sancties opleggen;
  • het formuleert adviezen uit eigen initiatief of op verzoek van de minister;
  • het ziet in de hierboven vermelde werkgebieden toe op de naleving van de sectorspecifieke wetgeving en kan studies uitvoeren door alle nuttige informatie te verzamelen of een openbare raadpleging te organiseren;
  • het kan optreden als bemiddelaar in geval van geschillen.

Controles

Naar aanleiding van een klacht, of wanneer het problemen vaststelt op de markt, voert het BIPT specifieke controles uit, of laat het deze uitvoeren, van de praktijken van de operatoren op de particuliere markt om na te gaan of de operatoren de geldende bepalingen in acht nemen.

Het BIPT is zo nagegaan of de facturen wel degelijk de verplichte informatie omvatten, of de algemene voorwaarden van de operatoren conform de wet waren en of er informatie bestemd voor de gebruikers met een beperking voorhanden was.

Sancties

Wanneer de operatoren hun verplichtingen niet nakomen, kan het BIPT sancties opleggen in de vorm van meer bepaald een administratieve boete.

De berekening van het bedrag van de administratieve boetes die door het BIPT worden opgelegd.

Concreet heeft het BIPT al boetes opgelegd:

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven