U ondervindt een probleem met radiostoringen

Neem contact op met de Nationale dienst voor de controle op het spectrum van het BIPT:  

BIPT - NCS
Ellipsgebouw C
Koning Albert II laan 35 bus 1
1030 Brussel
Tel.: + 32 2 226 88 01
Fax: + 32 2 226 88 02
E-mail 

U hebt een probleem met uw operator en wenst een klacht in te dienen

Neem eerst contact op met jouw operator.

De klantendienst van jouw operator is wettelijk verplicht om jouw oproep binnen 2,5 minuten te behandelen. Als die tijd verstreken is, moet jouw operator je terugbellen voor het einde van de volgende werkdag.

Je  hebt jouw operator al gecontacteerd en je was niet tevreden met het antwoord.

Wat nu?

Het betreft een probleem met post

Neem contact op met de Ombudsdienst voor de postsector:

Koning Albert II-laan 8 bus 4
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20
Fax: 02 221 02 44
E-mail
Website

Het betreft een probleem met uw telecommunicatieoperator (facturering, verbreking van contract, dekking, ...)

Neem contact op met de Ombudsdienst voor telecommunicatie: 

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
Tel. : + 32 2 223 09 09
Fax : + 32 2 219 86 59
E-mail
Website

Het betreft een probleem met de korte nummers of de nummers met toeslag

In geval van problemen kunt u contact opnemen met uw operator.

In geval van fraude kunt u een klacht indienen.

Het betreft een probleem in verband met de handelspraktijken of internetfraude

Neem contact op met de Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail
Website

Gaat het om een klacht in verband met de inhoud van een tv-programma?

De gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap) zijn in principe bevoegd voor omroep in België.
Elke gemeenschap heeft haar eigen referentie-instantie opgericht: de VRMde CSA en de Medienrat. U wordt dus uitgenodigd om afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden met een daarvan contact op te nemen voor de televisiezenders die in België gevestigd zijn.

Bij wijze van uitzondering is het BIPT bevoegd voor de televisiezenders (inclusief WebTV) die gevestigd zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en waarvan de programma's worden uitgezonden in een andere taal dan het Frans of het Nederlands.

 

Opmerkingen of een klacht over onze dienstverlening?

logo_klachtHet BIPT hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Hebt u echter opmerkingen of een klacht, dan kunt u die meedelen aan de klachtencoördinator van het BIPT. Hij zal uw bericht zorgvuldig en aandachtig behandelen en u het gepaste antwoord toezenden. Hij zal ook proberen te vermijden dat soortgelijke klachten zich nog kunnen voordoen en zal dienovereenkomstig handelen, om de werking van het BIPT te verbeteren.

  • Een klacht vervangt geenszins een beroepsprocedure in een wettelijk kader.
  • Ook administratieve of gerechtelijke geschillen vallen niet onder de bevoegdheid van de klachtencoördinator.

This webpage is part of an EU quality network

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven