Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Ultralightvliegtuig, lijntoestel of luchtballon ... de internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van luchtvaartuigen uitgerust met een radio verplicht een stationsvergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Wie deze installatie bedient, moet houder zijn van een beperkt bedieningscertificaat voor een luchtvaartstation. Deze vergunningen en certificaten worden afgegeven door het BIPT.

Ook de grondstations moeten gedekt worden door een vergunning.

De vergunningen voor communicatie aan land worden afgeleverd door de dienst private vergunningen.

Certificaten

De beperkte certificaten van radiotelefonist van vliegtuigstations worden door het BIPT afgegeven aan wie geslaagd is voor een examen dat georganiseerd wordt door het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Die examens worden dus niet door het BIPT georganiseerd.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel

Informatie over de examens is beschikbaar op de site van het DGLV.

Ook getuigschriften uitgereikt door het Competentiecentrum van de Luchtcomponent van het Belgische leger worden aanvaard.

Stationsvergunning voor jouw luchtvaartuig

Voor tal van boordinstrumenten is een vergunning van het BIPT vereist. VHF-radio, radar, transponder of ELT, geen enkele van deze toestellen mag je doen werken zonder voorafgaande vergunning. Bovendien moet je om ze te mogen gebruiken, ook over een beperkt bedieningscertificaat beschikken. Doorgaans moet je dus beide documenten hebben.

Het BIPT is enkel bevoegd voor de luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in België.

Contact

De dienst Luchtvaart staat ter beschikking voor al jouw vragen.

BIPT
Dienst luchtvaart
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
Tel: 02 226 89 79
Fax: 02 226 89 85
E-mail

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven