Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Dit besluit definieert een nationale markt voor huurlijnen die steunen op de SDH- en WDM-technologie, ongeacht de bitsnelheid. De conclusie luidt dat Belgacom (nu: Proximus) over een aanmerkelijke macht op deze markt beschikt en bijgevolg legt dit besluit dat bedrijf een reeks correctiemaatregelen op.

Op 15 oktober 2009 na een beroep ingesteld door Belgacom, heeft het hof van beroep van Brussel dit besluit vernietigd. De voorziening in cassatie ingediend door het BIPT tegen deze nietigverklaring is door het hof verworpen op 4 maart 2013.

Op 14 oktober 2010 heeft het BIPT een vernieuwingsbesluit aangenomen tot rechtzetting van het vernietigde besluit, waarvan een bijgewerkte (“gecoördineerde”) versie openbaar is gemaakt.

Besluit

27/09/2010 - Bijlage 2 van het besluit van 14 september 2010 ter correctie van het besluit van 17 januari 2007 betreffende de marktanalyses met betrekking tot de huurlijnen: gecoördineerde versie van het besluit van 17 januari 2007 rekening houdend met de aangenomen w

27/09/2010 - Vernieuwingsbesluit van 14 september 2010 ter correctie van het besluit van 17 januari 2007 betreffende de marktanalyses met betrekking tot de huurlijnen

06/02/2007 - Besluit van 17 januari 2007 met betrekking tot de analyse van de markten uit de cluster "Huurlijnen"

Geschillen

04/03/2013 - Arrest van 4 maart 2013 betreffende het beroep tegen het Besluit van de Raad van 17/01/07 betreffende definitie van de markten, analyse van de concurrentievoorwaarden, identificatie van de SMP-operatoren en de bepaling van de verplichtingen voor de markten van de cluster "huurlijnen" (markten 7-13-14)

15/10/2009 - Arrest van het Hof van Beroep van 15 oktober 2009 (Huurlijnen)

Raadpleging

06/07/2006 - Samenvatting van de reactie van de marktspelers op de nationale raadpleging met betrekking tot de markten 7, 13 en 14 (cluster "huurlijn").

28/04/2006 - Consultatie betreffende het ontwerpbesluit van het BIPT met betrekking tot de analyse van markten uit het cluster "Huurlijnen"

Overige

09/02/2007 - Advies van de Europese Commissie m.b.t. de markten 7, 13 en 14 (de zaken BE/2006/0551, BE/2006/0552 en BE/2006/0553)

08/02/2007 - Adviesaanvraag aan de Raad v/d Mededinging betreffende het ontwerpbesluit van het BIPT m.b.t. de analyse van de markten uit de cluster 'Huurlijnen"

08/02/2007 - Reactie van het BIPT op het advies van de Raad voor de Mededinging betreffende de markten 7, 13 en 14 (cluster "Huurlijnen")

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven