Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Dit besluit identificeert Belgacom Mobile, Mobistar en BASE als operatoren met aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkten voor mobiel-gespreksafgifte en legt hun een reeks verplichtingen op.

Tegen het besluit zijn ettelijke beroepen ingesteld en op 24 september 2014 sprak het hof van beroep van Brussel de nietigverklaring ervan uit wegens de niet-raadpleging van de mediaregulatoren. In zijn arrest specificeert het hof evenwel dat de gevolgen van dat besluit tijdelijk worden gehandhaafd tot 30 juni 2015.

Na dit arrest nam het BIPT op 6 mei 2015 een vernieuwingsbesluit aan tot rechtzetting van het vernietigde besluit.

Besluit

13/05/2015 - Besluit van 6 mei 2015 tot vernieuwing van het besluit van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor markt 7

30/06/2010 - Besluit van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt

Geschillen

14/10/2014 - Arrest van het Brusselse hof van beroep van 24 september 2014 over het besluit van 29 juni 2010 met betrekking tot de definitie van de markten, de analyse van de mededingingsvoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor markt 7: gespreksafgifte

30/05/2013 - Arrest van 30 mei 2013 betreffende het beroep tegen het besluit van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de passende verplichtingen voor markt 7

16/05/2012 - Arrest van het Hof van Beroep van 16 mei 2012 (M7)

15/02/2011 - Arrest van het Hof van Beroep van 15 februari 2011 (M7)

14/09/2010 - Arrest van het Hof van Beroep van 14 september 2010 (M7)

Raadpleging

01/02/2010 - Ontwerpbesluit betreffende de analyse van markt 7 van de lijst van de aanbeveling van de Europese Commissie van 17 december 2007 (gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken)

Overige

25/06/2010 - Advies van de Europese Commissie van 25 juni 2010 (MTR)

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven