Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Berec start met informatiegaring over OTT-parameters

  Nieuws -
  Over-the-topdiensten (OTT) zijn van grote waarde voor consumenten en ondernemingen en hebben een belangrijke impact binnen de elektronische-communicatiemarkt. Echter is die impact nooit gekwantificeerd. Om de maatstaven en indicatoren te identificeren die de nationale regelgevende instanties mogen verzamelen om een beter inzicht te krijgen in de elektronische-communicatiemarkten, is Berec van plan om een workshop te organiseren over een geharmoniseerde verzameling van OTT-gegevens op het einde van 2020 en daarna een rapport op te stellen in 2021.
 • Oproep voor input met betrekking tot het ERGP-werkprogramma voor 2021

  Nieuws -
  Oproep voor input met betrekking tot het ERGP-werkprogramma voor 2021
 • Hoogwaardige toegang: nieuw besluit

  Nieuws -
  Het BIPT bevestigt dat Proximus op die markt nog altijd een dominante positie bekleedt.
 • Raadpleging: voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

  Nieuws -
  Dit voorontwerp van wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2018/1972/EU van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De eerste deadline voor de herziening van het Wetboek is vastgesteld op 21 december 2025.
 • Raadpleging betreffende het ontwerp van strategisch plan 2020-2022

  Nieuws -
  Het BIPT presenteert zijn ontwerp van strategisch plan 2020-2022. Voor het opstellen van het plan werd gekozen voor een grote mate van continuïteit. Zo bleven de missietekst en de gekozen waarden van de organisatie grotendeels dezelfde als ook de strategische assen. Enkel de visietekst werd volledig aangepast om krachtiger weer te geven waar het BIPT voor staat: "Een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen".

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven