Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 1427-1517 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Raadpleging -
  Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentieband 1427-1517 MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden. Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B9“)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de herziening van de enige heffingen (”one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.  Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-B6).  Antwoordtermijn: tot 17 juli 2019 . Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96)  Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.  Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.  Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende het naast elkaar bestaan van de openbare mobiele netwerken en het GSM-R-netwerk in de 900 MHz-band_2019

  Publicaties › Raadpleging -
  Het doel van dit besluit bestaat erin het naast elkaar bestaan te garanderen van het GSM-R-netwerk van Infrabel in de frequentiebanden 876,1-879,9/921,1-924,9 MHz enerzijds en de openbare mobiele netwerken in de frequentiebanden 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz anderzijds. Antwoordtermijn: tot 21 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B8“) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT van 9 mei 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

  Publicaties › Raadpleging -
  Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Kortrijk toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Kortrijk beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B7“) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor ontbundelde- en bitstreamtoegang tot het koperen aansluitnetwerk

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit worden de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor ontbundelde- en bitstreamtoegang tot het koperen aansluitnetwerk voorgelegd voor publieke consultatie. Werkwijze om reacties op dit document door te sturen: Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-B5). Antwoordtermijn: tot 13 juni 2019. Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96). Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging betreffende het gebruik van de 26 GHz-band voor 5G

  Publicaties › Raadpleging -
  De raadpleging heeft tot doel om: het bestaan van een vraag naar de 26GHz-band op de markt in België te schatten; de richting te bepalen voor de migratie van de bestaande straalverbindingen in de 26GHz-band; de richting te bepalen voor het toekomstige regelgevingskader voor de 26GHz-band. Werkwijze om te antwoorden: Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: “Consult-2019-B4” Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang

  Publicaties › Raadpleging -
  Dit ontwerpbesluit betreft de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang. Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor. Manier van antwoorden op deze raadpleging : Antwoordtermijn: tot 29 mei 2019 Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be   Onderwerp: CONSULT-2019-B3 Aanspreekpunt: Vincent HANCHIR, hoofdeconoom - +32 2 226 87 78 Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 24 maart 2019 met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800-nummers

  Publicaties › Raadpleging -
  Het BIPT organiseert een raadpleging over de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers. Het BIPT als beheerder van het nummerplan moet ervoor zorgen dat het nummerplan zo efficiënt en doelmatig mogelijk wordt beheerd. In dit kader wordt in de raadpleging uitgelegd dat het BIPT zich zorgen maakt over de beschikbare voorraad aan 0800- nummers. Acht mogelijke opties om dit te verhelpen worden beschreven. Het BIPT is wel voorstander van de opties die efficiëntie-verhogend zijn in plaats van nummerplanwijzigingen door te voeren. Deze raadpleging beoogt om terugkoppeling te krijgen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook om alle nuttige opmerkingen te verzamelen om de meest optimale oplossing te kiezen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zijn verdere acties vereist onder de vorm van of wijzigingen van het KB betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers van 27 april 2007, of nieuwe MB’s en of Besluiten van de Raad. Dit document introduceert en beschrijft de problematiek. Het omvat een aantal specifieke vragen die de belanghebbenden worden gevraagd te beantwoorden. Antwoordtermijn: 8 mei 2019.
 • Pre-consultatie van de Proximus referentieaanbieding “PRIO”

  Publicaties › Raadpleging -
  Proximus heeft een nieuw referentieaanbod samengesteld betreffende de IP-interconnectie en heeft dat voorgelegd aan het BIPT in het kader van de toegangs- en transparantieverplichting waarvan sprake in het besluit van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie. Op 20 februari 2019 lanceert het BIPT de voorafgaande raadpleging van dat referentieaanbod. De documenten die ter voorafgaande raadpleging worden voorgelegd, betreffen “VoIP Interconnection offer”, “Annex 2: Pricing” en “Annex 3: Planning and Operations”. Indien er informatie ontbreekt in deze documenten vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen. Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om op basis van het ontwerp van referentieaanbod een formeel besluit op te stellen over het ontwerp met raadpleging. De reacties op de pre-consultatie worden verwacht tegen uiterlijk 13 maart 2019 via het adres consultation.sg@bipt.be. De respondenten worden verzocht om erop toe te zien dat het onderwerp van antwoord ten minste de verwijzing « CONSULT-2019-B2 » bevat
 • Vordering tot schorsing en nietigverklaring vanwege 3STARSNET van 15 februari 2019 tegen het besluit van 7 december 2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

  Publicaties › Raadpleging -
  Vordering tot schorsing en nietigverklaring vanwege 3STARSNET van 15 februari 2019 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 7 december 2018 met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven