Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Statistieken

  Pagina's
  Het BIPT volgt de ontwikkelingen in de elektronische-communicatiemarkten via de periodieke opvraging van cijfers aan de grootste marktpartijen.
 • Het BIPT

  Pagina's
  Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Actiemiddelen

  Pagina's
  Om zijn opdrachten uit te voeren, beschikt het BIPT over verschillende actiemiddelen.
 • Werken bij het BIPT

  Pagina's
  Bij het BIPT worden geregeld verschillende profielen samengebracht in multidisciplinaire teams, waarin ingenieurs, juristen, technici en dossierbeheerders samen een project aanpakken. Om aangeworven te kunnen worden, moet men eerst slagen voor een examen dat georganiseerd wordt door Selor. Onze jobaanbiedingen worden ook gepubliceerd op onze Twitter-account en op onze LinkedIn-pagina.
 • Strategie

  Pagina's
  Aan de hand van een visie kan een organisatie omschrijven waarvoor ze staat. De waarden van een organisatie zorgen ervoor dat alle betrokken partijen (haar personeel, haar klanten, haar leveranciers, ...) zich er dagdagelijks van kunnen vergewissen dat alle acties die ze onderneemt conform de missie en de visie zijn. Rekening houdende met zijn waarden worden de missie en de visie van het BIPT gerealiseerd volgens 4 strategische assen.
 • Opdrachten

  Pagina's
  De elektronische communicatie, de postdiensten en de media in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voornaamste werkgebieden. Binnen elk daarvan wordt het regulerende optreden van het BIPT gedicteerd door zes doelstellingen.
 • Enquêtes

  Pagina's
  Een of twee keer per jaar maakt het BIPT een momentopname van de prijzen die gelden op de particuliere markt voor elektronische-communicatiediensten. Honderden tariefplannen worden geanalyseerd volgens vastgelegde gebruikspatronen. Sinds 2012 houdt het BIPT jaarlijks een vergelijkende studie van het prijsniveau voor de telecommunicatieproducten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2012 laat het BIPT een uitgebreide enquête uitvoeren over de perceptie die de consument heeft van de werking van de elektronische-communicatiemarkt in België.
 • Praktische tools

  Pagina's
  Om de gebruikers te helpen bij hun keuze van goed presterende diensten tegen de beste voorwaarden, daar waar ze die nodig hebben, heeft het BIPT verschillende praktische tools ontwikkeld.
 • Hergebruik van overheidsdata

  Pagina's
  De federale Open Data-strategie moedigt aan om overheidsinformatie ter beschikking te stellen aan het publiek en te hergebruiken; het BIPT doet hier aan mee. Dit hergebruik wordt omkaderd door een wet en een koninklijk besluit. De open data van het BIPT vindt u terug op de dataportal van het BIPT en op het federale platform Open Data; verzoeken tot hergebruik mogen via deze portal worden ingediend of rechtstreeks aan het BIPT worden gericht. Uw vragen in verband met het hergebruik van de data van het BIPT mag u rechtstreeks aan info@ibpt.be mailen of via het contactformulier insturen.
 • Plannen en verslagen

  Pagina's
  Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven