Deze markt betreft de doorgiftediensten, namelijk het vervoer van telefoongesprekken door een derde operator, tussen twee operatoren die niet rechtstreeks geïnterconnecteerd zijn.

Huidig reguleringskader

Het besluit van 15 maart 2011 heeft de maatregelen opgeheven die, in het kader van eerdere besluiten aangaande deze markt, waren opgelegd aan Belgacom (vandaag Proximus). Deze markt wordt dus niet langer gereguleerd.

Eerdere besluiten

Marktanalyses van 2006

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de markt van de doorgiftediensten werd aangenomen op 11 augustus 2006. Belgacom werd daarin aangeduid als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en kreeg een reeks verplichtingen opgelegd.

Naar boven