Satellietstations omvatten onder andere vaste stations die voor radiocommunicatie bestemd zijn en mobiele stations die bijvoorbeeld voor het relayeren van televisie-uitzendingen (SNG) dienen. Voor satellietgrondstations moet je het Koninklijk Besluit van 16 april 1998 naleven.

Voor ontvangantennes voor radio-omroep en satelliettelefoons (Iridium, Inmarsat, …) is geen enkele vergunning van het BIPT vereist.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

This webpage is part of an EU quality network

Laatst bijgewerkt op 20/06/2024

Naar boven