Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de elektronische-communicatiemarkt, de postmarkt, het elektromagnetische radiofrequentiespectrum alsook de audiovisuele mediadiensten en de videoplatformdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de praktijk heeft het BIPT meer bepaald als opdracht:

  • de concurrentie te bevorderen;
  • bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt;
  • de belangen van de gebruikers in het algemeen te beschermen en het recht op het sociaal tarief te controleren;
  • als regulator van de postmarkt toe te zien op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van bpost en vergunningen toe te kennen aan nieuwkomers op de postmarkt;
  • de radiofrequenties te verdelen om te garanderen dat ze efficiënt worden ingezet en voortdurend te waken over de radiogolven om schadelijke storingen te laten stopzetten. Het organiseert eveneens examens voor gebruikers die over een certificaat beschikken (de radioamateurs bijvoorbeeld);
  • om toe te zien op de inachtneming van het opgelegde wetgevingskader (in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad) inzake audiovisuele mediadiensten (bijv. verbod om bepaalde inhoud te verspreiden die schadelijk kan zijn voor minderjarigen of de gezondheid of de openbare veiligheid schade kan toebrengen) en videoplatformdiensten (bijv. invoeren door de aanbieder van procedures ter waarschuwing voor onwettige inhoud).

Het BIPT kan beslissingen nemen, sancties opleggen, raadplegingen en studies lanceren. Het werkt samen met de nationale of Europese reguleringsinstanties.

Het BIPT werkt ook samen met de Ombudsdienst voor de postsector en met de Ombudsdienst voor telecommunicatie, waarvan de opdracht erin bestaat gebruikers in geval van moeilijkheden bij te staan.

Statuut

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) werd opgericht in 1991 als parastatale instelling en heeft een eigen statuut gekregen krachtens de wet van 17 januari 2003.
 

Naar boven