Procedureregels voor het BIPT ter uitvoering van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

  • Ministerieel besluit van 24 januari 2006 tot regeling van de nadere regels inzake de informatie-uitwisseling zoals bepaald in de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005
  • Koninklijk besluit van 26 januari 2006 betreffende de nadere regels voor de openbare raadplegingen die worden geregeld in artikel 140 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 3 juni 2005
  • Koninklijk besluit van 26 januari 2006 betreffende de nadere regels voor de raadplegingen die worden geregeld in artikel 141 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005
  • Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de nadere regels voor de openbaarmaking van de beslissingen van de Europese Commissie bedoeld in artikel 144 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Naar boven