Het BIPT is verantwoordelijk voor de coördinatie van de radiofrequenties zowel op nationaal als op internationaal vlak.

De internationale coördinatie wordt gereglementeerd door akkoorden die tot stand komen op het niveau van de Internationale Telecommunicatie Unie of op multilateraal niveau. Deze akkoorden beschrijven de rechten waarover voor elk ondertekenend land onderhandeld is, alsook de procedure om deze eventueel te wijzigen. Deze rechten bestaan in verschillende vormen: frequenties en/of preferentiële codes, kavels, toewijzingen. Daaraan kunnen via andere akkoorden technische en administratieve voorwaarden worden verbonden.

De opdracht van het BIPT bestaat uit:

  • het bijwerken van deze akkoorden, met name via wijzigingsprocedures;
  • het ontwikkelen van nieuwe akkoorden volgens de behoeften;
  • het uitvoeren van de akkoorden.

Documenten

Naar boven