Straalverbindingen of radioverbindingen worden gebruikt in de plaats van een telefoonlijn of glasvezel om twee sites met elkaar te verbinden. Ze kunnen snel worden opgezet en vergen weinig infrastructuur.

Om een vergunning te krijgen om straalverbindingen op te zetten, moet de aanvrager het volgende document invullen:

Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van straalverbindingen, 2de categorie.

In de frequentieband 1795-1800 MHz kunnen straalverbindingen worden geïnstalleerd zonder een vergunning te moeten aanvragen. Deze mogen enkel gebruikt worden voor audioverbindingen tussen de studio en de zendantenne met een maximaal vermogen van 20 mW e.i.u.v.

De 59-63GHz-band is ook beschikbaar voor de installatie van straalverbindingen zonder vergunning.

De zenders die in de frequentieband 869,400 – 869,650 MHz werken, mogen niet als straalverbinding worden gebruikt.

  • Voor de punt-tot-multipuntverbindingen (van één punt naar verschillende andere punten) moet men geregistreerd zijn als operator. 
  • Voor de punt-tot-puntverbindingen (verbindingen van één punt naar een ander punt) is geen registratie nodig en deze worden meestal gebruikt door vrije radio’s, gemeenten, politiediensten…

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 Bus 1
1030 Brussel

e-mail

Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Naar boven