Het BIPT spant zich in om de informatie op zijn website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld voor zijn eigen website, conform de richtsnoeren in de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

Gelijkvormigheidsgraad

Deze website is gedeeltelijk conform de WCAG-normen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De website vertoont de volgende toegankelijkheidsproblemen:

  • de semantische structuur van de pagina’s zou soms beter kunnen;
  • de downloadbare documenten zijn niet toegankelijk.

We zetten ons in om alle gebruikers zo snel mogelijk een versie te bieden met een nog betere toegankelijkheid.

Details van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 16/10/2020 nadat de volgende methoden werden toegepast:

Deze toegankelijkheidsverklaring werd een laatste keer bijgewerkt op 10/11/2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u een vraag of een opmerking in verband met de toegankelijkheid van de BIPT-website? Stuur een mail naar onze webmaster

U hebt ons een vraag of een opmerking toegestuurd maar nog geen of een niet-bevredigende reactie ontvangen? Stuur een mail naar onze klachtencoördinator.

Naar boven