Radio-interfaces

De radio-interfaces bepalen de gebruiksvoorwaarden voor de radiofrequenties. Ze omvatten de technische (zendvermogens, kanalenplan, enz.) en reglementaire (soort van vergunning, relevante normen, enz.) parameters.

Radioapparatuur mag uitsluitend gebruikt worden op voorwaarde dat de technische karakteristieken ervan overeenstemmen met deze in een radio-interfacespecificatie.

Naar boven