Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Elke operator is bijdragen verschuldigd aan het BIPT na zijn kennisgeving. Er bestaan twee soorten bijdragen: enige heffingen bestemd om de kosten voor de kennisgeving te dekken en een jaarlijkse rechten bestemd om de kosten voor het dossierbeheer te dekken. 

Wat zijn de kosten voor een kennisgeving? 

Een eerste kennisgeving houdt de betaling van twee bijdragen in: 

Het registratierecht: basisbedrag voor een aangemelde dienst of een aangemeld netwerk, of het forfaitaire dubbele bedrag vanaf een combinatie van twee aangemelde diensten en/of netwerken.

Registratierechten  Bedragen 2020
1 x openbaar elektronische-communicatienetwerk  € 740
1 x elektronische-communicatiedienst  € 740
Gebundelde kennisgeving (= vanaf 2 diensten/netwerken)
 
€ 1.480
 
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk  € 136
Overige dienst of overig netwerk € 136
Gegroepeerde kennisgeving  € 271

De jaarlijkse rechten worden pro rata berekend, in twaalfden, de maand waarin de aanvraag wordt ingediend bij het BIPT inbegrepen en alles afgerond naar de volgende eenheid. 

Wat is het bedrag van de jaarlijkse rechten? 

De jaarlijkse rechten worden berekend op basis van de relevante omzet verwezenlijkt tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van facturering in kwestie. Indien de telecomactiviteiten worden uitgeoefend zonder winstoogmerk, dan is de bijdrage forfaitair. Het omzetcijfer moet evenwel worden aangegeven. Indien u geen of nog geen omzet verwezenlijkt maar u aangemeld blijft als operator, dan moet ook het gebrek aan omzet worden aangegeven. 

Jaarlijkse administratieve bijdrage   Bedragen 2020
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk
 
€ 339
 
Omzet 2019  
€ 0 =< omzet < € 1.000.000 € 691
€ 1.000.000 < omzet <= € 5.000.000  € 10.162
€ 5.000.000 < omzet <= € 10.000.000 € 20.324
€ 10.000.000 < omzet <= € 50.000.000 € 33.873
€ 50.000.000 < omzet <= € 1.000.000.000 € 101.618
omzet > € 1.000.000.000 € 203.235

Hoeveel bedraagt de bijdrage van de ombudsdienst?

De operatoren die een omzet van meer dan 1.240.000 EUR verwezenlijken, bedoeld voor een eindgebruiker, dragen ook bij in de financiering van de ombudsdienst voor telecom. Het bedrag van de ombudsbijdrage komt overeen met het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst, ingeschreven op de begroting van het BIPT voor het lopende jaar, na advies van de Inspectie van Financiën en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die gelijk is aan het aandeel van de onderneming in de omzet die tijdens het voorgaande jaar door alle betrokken ondernemingen is behaald voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.  De eerste 1.240.000 EUR van de jaarlijkse omzet van iedere onderneming worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de ombudsbijdrage. 

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor deze bijdragen? 

De wettelijke grondslagen zijn het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

Contact

U kunt ons bereiken via 02/226 89 32 (+32 2 226 89 32) of via e-mail, of ook via post gericht aan het BIPT, Afdeling Networks & Services, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven