Postdienst

De postalreglementering is van toepassing op elke aanbieder van postdiensten, ongeacht of universele of niet-universele postdiensten geleverd worden. 

“Postdiensten” zijn de diensten die bestaan uit het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen.

Om aanzien te worden als een postdienst hoeven niet noodzakelijk de vier etappes van het postaal proces cumulatief uitgevoerd te worden.

Zo worden sprinterdiensten waarbij een postpakket wordt opgehaald, vervoerd en meteen besteld zonder dat een sortering plaats vindt ook aanzien als een postdienst.

Postzending

Een “postzending” is een geadresseerde zending in de definitieve vorm waarin die door de aanbieder van postdiensten moet worden vervoerd en waarvan het gewicht niet meer bedraagt dan 31,5 kg.  Boven dat gewicht is het postpakket immers te zwaar om door gemiddelde persoon alleen en zonder mechanische hulp te worden verplaatst. De levering van postpakketten die boven dat gewicht zitten, valt dus onder de logistieke diensten en niet onder de postzendingen.

Brievenpost, boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten, worden als “postzending” beschouwd mits deze geadresseerd zijn.

Ongeadresseerde zendingen zijn dus geen postzendingen. Ondernemingen die bijvoorbeeld ongeadresseerde reclame bezorgen zijn dan ook niet onderhevig aan de postale regelgeving.

Een “adres” is het geheel van gegevens die de aanbieder van postdiensten in staat stelt de plaats van distributie vast te stellen en die minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente bevatten of een door de betrokken aanbieder van postdiensten aanvaarde andere vermelding of informatie die hem op een ondubbelzinnige manier in staat stelt minstens het huisnummer, de straatnaam en de naam van de gemeente te bepalen.

Postadres

Een “postadres” is het geheel van gegevens die de aanbieder van postdiensten in staat stellen de plaats van distributie vast te stellen en met daarin minstens:

  • voor alle zendingen die geadresseerd zijn aan een bestemming in België, behalve die welke worden geadresseerd aan een postbus:
    • een regel met de straatnaam, samengesteld uit het type weg en de naam van de weg, voor zover deze bestaan, het nummer van het gebouw en het nummer van de bus, voorafgegaan door de vermelding “bus”, "boîte", "bte” of “box”, voor de gebouwen die verscheidene brievenbussen tellen; en
    • een regel met de postcode, samengesteld uit 4 cijfers gevolgd door de naam van de gemeente.
  • voor de zendingen geadresseerd aan een postbus in België:
    • een regel met de vermelding “postbus”, gevolgd door het nummer van de postbus; en
    • een regel met de postcode, samengesteld uit 4 cijfers gevolgd door de naam van de gemeente en de naam van het kantoor waar de postbus zich bevindt.

Bij zendingen bestemd voor het buitenland moet de laatste regel de naam van het land, voluit geschreven, vermelden.

Naar boven